Občina Trbovlje dobila energetskega menedžerja

Za izvajanje Lokalnega ener-getskega koncepta s področja energetske oskrbe, ki ga je Občina Trbovlje sprejela decembra 2011, ter za druge aktualne naloge na področju energetike v občini, bo skrbel energetski menedžer, ki ga bo zaposlilo Javno podjetje Komunala Trbovlje.

Ena izmed glavnih nalog energetskega menedžerja je izboljšanje učinkovite rabe energije (URE) v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju občine (šole, vrtci, zdravstveni dom …). V ta namen bo energetski menedžer vpeljal energetsko knjigo-vodstvo, ki omogoča spre-mljanje porabe energije po stavbah in tako predstavlja osnovo za ukrepe, ki vodijo k zmanjšanju porabe energije.

Energetski menedžer bo skrbel za osveščanje občanov, sodeloval pri načrtovanju energijske politike na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v naši občini ter predlagal projekte in možne vire financiranja za izpeljavo le teh.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top