Občina pripravlja strategijo razvoja

Župan Občine Trbovlje je v mesecu juniju imenoval delovno skupino za pripravo Strategije razvoja Občine Trbovlje, ki jo vodi podžupanja Občine Trbovlje Jasna Gabrič. Ožjo delovno skupino sestavljajoobčinski strokovni sodelavci. Ožja delovna skupina je na delovnih sestankih načrtovala delo, izbrala zunanjega sodelavca, ki bo opravil analize razvojnih možnosti, sintezo ključnih razvojnih problemov oziroma najpomembnejše razvojne tendence in razvojne ovire v sodelovanju s širšo in z ožjo delovno skupino.

Ožja delovna skupina je namreč v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, s podjetjem KODA, d. o. o., oblikovala širšo delovno skupino, t. i. strateški razvojni svet. Sestavljajo ga župan in podžupanja, vodje oddelkov občinske uprave, predsedniki komisij občinskega sveta ter po en strokovno najbolj usposobljen predstavnik družbenih dejavnosti, krajevne samouprave, velikih, srednjih in malih gospodarskih družb ter s. p. oziroma obrtne zadruge, predstavnik razvojne agencije, visokošolskih ustanov, inštitutov, tehnološkega parka ali inkubatorja in predstavniki mladih, študentov ter upokojencev in zunanjih svetovalcev. Strateški razvojni svet se bo sestal na začetku februarja. Izbrani zunanji izvajalec pa je v sodelovanju s strokovnimi službami Občine Trbovlje že začel pripravljati analize, sintezo rezultatov in nadaljnji program dela. Strategija bo končana predvidoma do jeseni tega leta. Pri pripravi pa bo vključena tudi zainteresirana javnost. Nesmemo pozabiti, da bo morala Evropska unija prav v tem letu tudi večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, kar bo vplivalo na položaj držav članic in njihove projekte oziroma na razvoj, saj bo prav od tega odvisno, katera področja bo sofinancirala in razvijala oziroma za kakšne projekte bo mogoče prejemati evropska sredstva. Prav tako bo pri strategiji potrebno upoštevati izhodišča za Strategijo razvoja 2014–2020, ki jih je decembra predstavil Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovan Žerjav.

Foto: Natečaj Trbovlje moje mesto

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top