Ob svetovnem dnevu voda

Turistično društvo v petek, 22. 3. 2013 ob 10. uri v Lovskem gradiču v Trbovljah organizira predavanje ob svetovnem dnevu voda.

Tema predavanja bo poleg informacij o kakovosti vode v Trbovljah tudi privatizacija izvirov pitne vode. Predavala bo ga. Vlasta Medvešek Crnkovič. 

Sicer je letošnje leto mednarodno leto sodelovanja na področju voda. S tem želijo Združeni narodi vzpodbuditi vse države članice in druge akterje, da   leto, tudi v okviru mednarodnega sodelovanja, izkoristijo za pospeševanje ukrepov na vseh ravneh, katerih namen je  doseganje mednarodno dogovorjenih z vodo povezanih ciljev , navedenih v  Agendi 21 Programu za nadaljnje izvajanje Agende 21 Deklaraciji Združenih narodov o novem tisočletju  in  Johannesburškemu načrtu izvajanja ter okrepijo zavedanje o njihovi pomembnosti.

 

 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, pristojno za področje upravljanja voda, bo aktivnosti v okviru Mednarodnega leta sodelovanja na področju voda obeleževalo s sloganom ” Vode povezujejo” . Več na povezavi  skrbimozavode.si  in  h ttp://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/vode_povezujejo/

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top