Novo vodstvo Združenja občin Slovenije

Združenje občin Slovenije (ZOS) s sedežem v Ljubljani je interesno združenje slovenskih občin, ki ima status reprezentativnega zastopnika lokalnih interesov. Trenutno je v ZOS vključenih 143 občin članic, med njimi tudi Občina Trbovlje.

ZOS zastopa interese slovenskih občin na državni in mednarodni ravni ter se povezuje s sorodnimi institucijami in organizacijami doma kot tudi v tujini. Svoje cilje dosega s pomočjo sekretariata in strokovnih odborov, tako da organizira strokovne posvete, seminarje, delavnice, oblikuje predloge, pripombe, amandmaje oziroma pobude na področju predpisov ki posegajo v delovanje lokalne samouprave.

Decembra so potekale dopisne seje regijskih svetov Združenja občin Slovenije, v okviru katerih se je glasovalo o predstavnikih regijskih svetov v glavnem organu ZOS – predsedstvu ZOS. Predsedstvo ZOS ima 17 članov, od tega je bilo izvoljenih 10 dosedanjih članov ter sedem novih. Konec januarja je bila izvedena 17. redna in hkrati tudi volilna skupščina ZOS. ZOS bo še naprej vodil Robert Smrdelj, podpredsednika sta postala Jasna Gabrič in Jurij Lep, imenovan pa je bil tudi nov nadzorni odbor ZOS.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top