Novo šolsko leto je pred vrati

Drugega septembra se bodo tudi za trboveljske vrtičkarje, šolarje in dijake dolge in vroče poletne počitnice končale.

V šolskem letu 2013/14 se bo v Vrtec Trbovlje vključilo 145  novincev, tako da bo skupno število 502 otroka.
Razdeljeni bodo v enote:

  • Ciciban – 9 oddelkov, kjer bo 171 otrok v starosti od 1 do 6 let,
  • Mojca – 3 oddelki in razvojni oddelek za otroke s težjimi motnjami, 63 otrok v starosti od 2 do 6 let,
  • Barbara – 6 oddelkov, 116 otrok v starosti od 2 do 6 let,
  • Pikapolonica – 8 oddelkov, 143 otrok v starosti od 1 do 6 let,
  • Metuljček – Dobovec, 1 oddelek 9 otrok od 2 do 6 let.

V Vrtcu ob začetku novega vrtčevskega leta dodajajo:

»Zaposleni v vrtcu se že prav veselimo novega šolskega leta, ki bo prineslo nove izzive in predvsem prijetna doživetja. Tako že tudi potekajo prve priprave in urejanje enot. Drugače pa se najbrž vesele prvega dni starši, ki bodo otroka prvič vključili v vrtec in še ne vedo, kako bo njihov malček sprejel novo okolje. Uspelo nam je vključiti večino vpisanih otrok, na čakanju so otroci rojeni v letu 2013 in še ne izpolnjujejo pogojev za vključitev. V večini oddelkov je upoštevan zgornji normativ, plus dodatna dva otroka, tako da je vključenih 31 otrok več kot je zgornji normativ. Seveda je še dovolj prostora v enoti Metuljček na Dobovcu, kamor pa starši iz »doline« ne želijo voditi otrok. V posamezni skupini je še kako prosto mesto, vendar ni vpisanega otroka ustreznega letnika. Prav gotovo bo tudi še kakšen izpis otroka, ker morda ne bo ustrezala višina plačila, bo izguba službe,…«

V trboveljskih osnovnih šolah je situacija sledeča:

Drugega septembra 2013 bo v OŠ Trbovlje vstopilo 63 prvošolcev. Na PŠ Dobovec je vpisan 1 prvošolec, na PŠ Alojza Hohkrauta jih bo 22, na matični šoli 40. Vseh učencev od 1. do 9. razreda bo 536. Letošnje leto bo za učence OŠ Trbovlje nekoliko drugačno, saj bodo zaradi obnove šole razseljeni na različne lokacije. 2 oddelka 1. razreda bosta gostovala v Domu Svobode, 2 oddelka drugošolcev na OŠ Ivana Cankarja. Tretješolci matične šole bodo v prostorih Elektra Trbovlje, četrtošolci pa v GESŠ Trbovlje. Petošolci in šestošolci bodo obiskovali PŠ Alojza Hohkrauta, za 174 učencev zadnjega triletja pa so urejeni prostori v STT.

Učenci, ki bodo v šolskem letu 2013/14 obiskovali OŠ Trbovlje, se bodo z razredničarkami srečali 2. septembra 2013 ob 8.20 na naslednjih lokacijah:
1. a, b – Dom Svobode ob 9.00
2. a, b – OŠ Ivana Cankarja
3. a, b – prostori Elektra Trbovlje
4. a, b – Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
5. a, b in 6. a, b – Podružnična šola Alojza Hohkrauta

vsi oddelki 7., 8. in 9. razredov – prostori Strojne tovarne Trbovlje

Učence, ki se bodo v tem šolskem letu vozili z lokalnim avtobusom, obveščamo, da bo prevoz prvi šolski dan brezplačen, razredničarke pa vam bodo že 2. septembra razdelile vozovnice.
Učence, ki se vozijo na OŠ Trbovlje iz okoliških krajev, obveščamo, da bodo vstopne in vmesne postaje ostale nespremenjene, izstopna postaja pa bo prilagojena novim lokacijam. Posledično se bodo spremenile ure odhodov in prihodov. Ko bodo znani novi vozni redi, jih bomo objavili na spletni strani.
Po nekaj letih bosta znova dva oddelka prvošolcev na OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, in sicer 42 malih učencev, ki si želijo velikih znanj. Skupaj jih bo to šolsko leto 237, razdeljenih v 12 oddelkov in 2 oddelka podaljšanega bivanja.

Podatki za prvi šolski dan – okvirni:
Pouk bodo začeli v ponedeljek, 2. septembra 2013. Učenci, starši in učitelji se zberejo na šolskem dvorišču ob 8.00 uri.

Oddelčne skupnosti se zberejo pri svojih razredničarkah in razredniku, nato sledi pozdrav prvošolcem in vesel sprejem v šoli. Medse bodo sprejeli tudi dva oddelka učencev iz OŠ Trbovlje, ki bodo zaradi energetske sanacije svoje šole gostje na OŠ Ivana Cankarja.

Sledi ura oddelčne skupnosti in pouk po urniku. Učenci prinesejo beležko, v katero bodo zapisali nove informacije, copate, učenci višji razredov tudi ključe od garderobnih omaric in veliko dobre volje, s katero bodo pozdravili sošolce in učitelje ter predstavili vtise s počitnic.

Podatki o prehrani, urniku pouka in prevozu bodo javljeni naknadno (na šolski spletni strani).

Predvidoma bodo učenci od 2. -9. razreda OŠ Tončke Čeč pričeli s poukom ob 8.20, prvošolčki pa ob 9. uri.

V šolskem letu 2013/2014 bo v OŠ Tončke Čeč prvič prestopilo prag 44 prvošolcev, vseh učencev na redni OŠ od 1. do 9. razreda pa je skupaj 280.  Na oddelkih s prilagojenim programom pa bo v šolskem letu 2013/2014 11 učencev. Podatki o prehrani, urniku pouka in prevozu bodo javljeni naknadno (na šolski spletni strani).

Srednješolci:

Na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje je trenutni seštevek vseh vpisanih dijakov 332, od tega 246 gimnazijcev in 86 ekonomskih tehnikov.
Številka se bo zagotovo še spremenila zaradi uspeha oziroma neuspeha na popravnih izpitih.

Prvi šolski dan je ponedeljek, 2. september, v šoli se zberejo:

  • dijaki 2. letnika GI in EŠ, 3. letnika GI in EŠ ter dijaki 4. letnika EŠ ob 8. uri,
  • dijaki 4. letnika GI ob 9. uri,
  • dijaki 1. letnika GI in EŠ ob 12. uri.

Prag Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje bo prestopilo 300 dijakov, skupaj vseh v prvih letnikih bo 85, kar je skoraj natanko toliko kot lansko šolsko leto (razen v programu avtoserviser, kjer je vpisanih manj). Žal se za tehniške programe glede na to, kako zelo zaželeni so ti poklici, še vedno odloča sorazmerno malo učencev. Srednje strokovno izobraževanje bo pričelo po posameznih programih naslednje število dijakov: elektrotehnik 19, strojni tehnik 15, tehnik računalništva 22; v srednjem poklicnem izobraževanju bo v programu avtoserviser 11 dijakov, inštalater strojnih inštalacij 8 in v programu oblikovalec kovin – orodjar 5 dijakov; v nižjem poklicnem izobraževanju se bo za pomočnika v tehnološki procesih začelo izobraževati 5 dijakov. Tudi na STPŠ Trbovlje se bo stanje zaradi opravljanja popravnih izpitov konec meseca še spremenilo.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top