Novo socialno podjetje v Zasavju

Na področju socialnega podjetništva orje ledino Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki je z uspešno kandidaturo na razpis Start up socialna podjetja, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pristopilo k reševanju problematike zaposlovanja invalidov v lokalnem okolju. Tako je prvo socialno podjetje v občini Litija in eno izmed sedmih socialnih podjetij v zasavski regiji.

Tina Cirar iz Medobčinskega društva invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji, socialno podjetje (v nadaljevanju MDI) poudarja, da so v okolju prisotni številni izzivi na področju kakovosti življenja invalidov in sorodnih ranljivih skupin. »Slaba informiranost o pravicah invalidnih oseb, diskriminacija socialno šibkejših ter izrazita socialna izključenost invalidov je problem, ki ga redno naslavljamo. Da bi odgovorili na te potrebe, smo v društvu tekom let razvili številne socialne programe in tudi nekatere posebne storitve. Trenutno izvajamo osem obsežnejših rednih programov od katerih nekateri predstavljajo dopolnitev javnim službam, kar v okolju predstavlja sinergijo med potrebami javnih služb in bolj aktivnim življenjem in večjo participacijo invalidov.«
Navkljub velikim prizadevanjem vodstva MDI ostaja v okolju še vedno precej nenaslovljenih potreb, kar izvira predvsem iz slabe finančne situacije društva. Zato so se v MDI odločili, da svoje društvo preoblikujejo v podjetje z družbenim učinkom, t.i. socialno podjetje. »Društvo vstopa v poslovno okolje, kjer bo več priložnosti za rast in razvoj organizacije, predvsem pa novih možnosti za osebni in profesionalni razvoj njihovih članov« so še poudarili namen pridobitve statusa socialnega podjetja v okviru MDI.

Podpisane že prve pogodbe z naročniki
V novem socialnem podjetju nudijo storitve urejanja okolice, vzdrževalna dela v večnamenskih stavbah (čiščenje poslovnih prostorov), osebne storitve (manjša hišna popravila, vrtnarska dela, dostave življenjskih potrebščin iz trgovin ipd.) ter nekatere storitve informiranja in osveščanja. Na ta način skušajo zelo konkretno prispevali k zmanjševanju brezposelnosti ranljivih skupin ter izboljšali socialno vključenost v okolju v katerem živijo in delujejo.
Njihov prvi večji poslovni partner je Medgeneracijsko središče ŠMELC, kjer izvajajo dejavnosti čiščenja in urejanja okolice. V prihodnjih letih bodo obseg poslovanja širili, zaposlovali socialno ranljivejše skupine, nudili različna formalna in neformalna izobraževanja, predvsem pa zagotavljali možnost vključevanja ranljivejših skupin v aktivnosti podjetja.

Vključeni v program NVO s potencialom
MDI izvaja programe s katerimi omogočajo invalidom in njihovim svojcem višjo kakovost življenja. V društvu imajo trenutno 614 invalidov in 283 podpornih članov. So močna in dobro organizirana skupnost, ki želi krepiti kapacitete svoje organizacije in naslavljati lokalne potrebe, zato so bili v okviru ZLHT – Regionalnega centra NVO izbrani kot NVO s potencialom. Kar pomeni, da bodo kot dobro delujoča organizacija z močno vizijo v prihodnosti deležni še bolj intenzivne podpore in bolj strukturiranega pristopa v smeri razvoja in krepitve kapacitet organizacije.
V okviru te podpore smo jim najprej v okviru pravne pomoči, ki jo nudimo na ZLHT – Regionalnem centru NVO, pomagali pri ureditvi statusa socialnega podjetja ter jim v nadaljevanju svetovali pri pripravi projektne prijave na razpis Start – up socialna podjetja, ki ga je razpisovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Z ustanovitvijo socialnega podjetja in uspešno prijavo na razpis pa se naša podpora društvu nadaljuje saj jim bo v okviru programa NVO s potencialom na voljo nadaljnja podpora pri razvoju dejavnosti v okviru socialnega podjetja kot tudi tehnična podpora pri izvajanju projekta.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top