Novinarji GobecNewsa se predstavijo

V šolskem letu 2014/2015 se je ekipa GobecNewsa prijavila na razpis Dijak si bo pisal cajtng sam časopisne hiše Dnevnik in tako včeraj, 19. marca 2015, doživela krstno objavo na dveh straneh.

Novinarji – Tamara Drobež, Jerneja Nimac, Polona Majdič, Ema Kurent in Jaka Dornik – so si izbrali različne teme in jih »obdelali« kot pravi novinarji, pri tem pa jim je pomagala Dnevnikova novinarka, ga. Sabina Lokar. V sredo, dan pred objavo, sta se Polona in Tamara tudi odpravili v časopisno hišo, kjer so jima pokazali, kako se članek odda, obdela … Dekleti sta bili navdušeni nad novinarskim delom!

Od 15. januarja do 21. maja 2015 se je (bo) na ta način obelodanilo 19 slovenskih gimnazij. Strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali ugledni Dnevnikovi uredniki in novinarji, bo ocenjevala prispevke oziroma novinarsko delo dijakov kot celoto, ključni kriteriji pa bodo: aktualnost vsebin, kreativnost pri izbiranju in načinu obdelave tem, vložen trud v iskanje informacij in sogovornikov, preiskovalno delo, izražanje lastnega mnenja in način, kako je mnenje predstavljeno, raznovrstnost izdelkov, jezikovna kakovost in berljivost izdelkov, stilna izbrušenost, pestrost obdelave (poleg osnovnih tekstov so zaželeni še informativni okvirji, številske predstavitve, informativno grafično gradivo in fotografije) in izbira naslovov. Razglasila bo tudi, kateri posamezni avtorji (ne glede na to, ali so člani zmagovalnih ekip ali ne) so se uvrstili najvišje. Zmagovalne ekipe (uvrščene na prva tri mesta) bomo nagradili s praktičnimi nagradami.

Držimo pesti!

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top