Nov štipendijski krog na RCR

Regionalni center za razvoj je 29. marca 2013 na svoji spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po štipendistih za šolsko leto 2013/2014 in za vključitev v enotno regijsko štipendijsko shemo. Izbrani delodajalci bodo vključeni v izvajanje zasavske štipendijske sheme, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, RCR kot nosilcem regijske štipendijske sheme in državo. Rok, do katerega morajo delodajalci oddati vloge, je 30. avgust letošnjega leta.

V shemo kadrovskega štipendiranja v Zasavju se lahko vključijo delodajalci iz Zasavja (sedež v občinah Trbovlje, Hrastnik ali Zagorje ob Savi), ki načrtujejo zaposlitve delavcev s poklici različnih ravni izobrazbe od tretje stopnje navzgor. Štipendiranje preko regijske štipendijske sheme je za delodajalce ugodnejše, saj sami zagotavljajo le polovico sredstev za štipendije, medtem ko je druga polovica financirana iz sredstev Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, zagotovil pa jo bo Regionalni center za razvoj.

Vloge bo v septembru pregledala posebna komisija. Na osnovi njenih odločitev bo stekel drugi del postopka, ko bo najprej objavljen javni razpis za dijake in študente, sledilo bo izbiranje kandidatov in nazadnje podpisovanje pogodb.

Enotne regijske štipendijske sheme sofinancira Evropski socialni sklad, ki želi tako prispevati k večjemu ravnovesju na trgu dela, dvigu izobrazbene strukture v regiji, znižanju strukturne brezposelnosti, zmanjševanju bega možganov in načrtovanju razvoja kadrov.

Na spletni strani Regionalnega centra za razvoj www.rcr-zasavje.si je poleg javnega poziva objavljen tudi pravilnik o štipendiranju, ki natančno določa vsa razmerja. Vsi zainteresirani pa lahko dodatne informacije dobijo pri Katarini Kojnik (e-pošta: katarina.kojnik@rcr-zasavje.si ali info@rcr-zasavje.si oziroma po telefonu 03/56-60-518 ali 03/56-60-500).
 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top