Nov razpis za podjetne

Regionalni center za razvoj je 10. decembra 2012 na spletni strani www.rcr-zasavje.si objavil drugi javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 za zasavsko regijo. Z njim vabi visoko izobražene mlade brezposelne osebe iz Zasavja, da se vključijo v omenjeni program in si zagotovijo zaposlitev. Deset izbranih kandidatov bo namreč Regionalni center za razvoj zaposlil za čas petih mesecev, predvidoma v februarju prihodnje leto. V tem času jim bo nudil strokovno pomoč v obliki podjetniškega usposabljanja, razvijanja in uresničevanja njihove podjetniške ideje, končni cilj udeležencev pa je samozaposlitev, zaposlitev v lastnem podjetju ali pri drugem delodajalcu.

Poziv je prednostno namenjen brezposelnim, ki imajo šesto ali višjo stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, so stari manj kot 35 let in imajo stalno bivališče v občini Hrastnik, Trbovlje ali Zagorje ob Savi. V primeru, da bo premalo prijavljenih izpolnjevalo vse tri pogoje, lahko posebna komisija za izbor kandidatov omili izobrazbeni in starostni pogoj. Omenjena komisija bo pri izboru upoštevala izpolnjevanje pogojev ter podjetniške lastnosti in znanje kandidatov, poslovno idejo, karierne cilje in motiviranost kandidatov.  Zadnji rok za oddajo vlog je 7. januar 2013.

Operacija Podjetno v svet podjetništva 2013 je financirana s sredstvi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Evropskega socialnega sklada, prihodnje leto pa se bo izvajala po vsej Sloveniji.

Za to bo skrbelo dvanajst razvojnih agencij iz vseh statističnih regij, aktivnosti pa bo vodil in koordiniral Regionalni center za razvoj. Ta je pretekli mesec že objavil prvi razpis iz te operacije. Med 41 vlogami je komisija izbrala 26 kandidatov, ki so izpolnjevali vse pogoje in kriterije ciljne skupine, po opravljenih pogovorih pa se je odločila za deseterico, ki bo z delom začela decembra.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Regionalnega centra za razvoj. Dobiti jo je moč tudi na Regionalnem centru za razvoj, kjer kandidati dobijo tudi vse dodatne informacije in pojasnila (Petra Kovač Smrkolj: tel: 03-56-60-504, e-pošta: petra.kovac.smrkolj@rcr-zasavje.si , in Jasmina Skrinjar Ključevšek: tel: 03-56-60-505, e-pošta: jasmina.skrinjar.kljucevsek@rcr-zasavje.si ).

Posebna predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v četrtek, 20. 12. 2012, ob 9. uri na sedežu Regionalnega centra za razvoj v Zagorju.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top