Odpiralni čas Stare šole

V Staro šolo prinesite tisto, česar ne potrebujete več in odnesite tisto, kar potrebujete.

Na pobudo Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Zasavje, ki deluje v okviru Sklada dela Zasavje ter Zavoda KNOF iz Sevnice, ki je registrirano kot tretje socialno podjetje v Sloveniji, je Občina Trbovlje izrazila zanimanje za tovrstno dejavnost.

Tako je v Trbovljah 1.10.2013 ugledala luč sveta trgovina »STARA ŠOLA«. Namen projekta Stara šola – iz preteklosti v sedanjost, je ohranjanje naravnih virov, zmanjševanje količine odpadkov, spodbujanje pomena lokalno in ročno izdelanih predmetov ipd. Gre za t.i. center ponovne uporabe, kar pomeni, da oblačila, predmeti, otroška oprema, pohištvo itd. dobijo novo zgodbo. Nekaterim odvečne stvari, drugim potreba, za zbiratelje neprecenljiva vrednost, za okolje pa poraba naravnih virov energije za izdelavo novih izdelkov in manjša količina odpadkov. Poleg okoljskega vidika je za našo občino projekt pomemben tudi z vidika zaposlovanja. Stara šola kreira trg dela z vključitvijo ranljivih skupin, kot so dolgotrajno brezposelni in starejši brez zaposlitve, iskalci prve zaposlitve in mladi z nedokončano izobrazbo.

Za uspešno delovanje Stare šole v Trbovljah je pomembno zavedanje, da z nakupom izdelkov v trgovinici ohranjamo okolje, omogočamo nova delovna mesta in varčujemo z energijo in denarjem.

ODPIRALNI ČAS STARE ŠOLE:

 

Nov delovni čas začne veljati s 25.11.:

Pon., Tor., Čet. in Pet od 8.30 do 16:00,

ob Sredah od 11.30 do 18.00.

in vsako 1. in 3. soboto v mesecu od 7.30 do 11.30.

 

Na kratko o socialnem podjetništvu

Leta 2011 je bil sprejet Zakon o socialnem podjetništvu, ki določa cilje in načela socialnega podjetništva, dejavnosti, pogoje poslovanja, način pridobitve statusa socialnega podjetja in še bi lahko naštevali. Opredeljena je tudi vloga občin, in sicer lahko občine skladno z določbami tega zakona in zakona, ki ureja spodbujanje skladnega regionalnega razvoja načrtujejo, financirajo in izvajajo politike razvoja socialnega podjetništva na območju občine oz. na ravni razvojne regije. Zakon predvideva:

1. ukrepe za spodbujanje socialnega podjetništva (finančni ukrepi, sistem informiranja , izobraževanja, iskanje poslovnih možnosti, …)

2. ukrepe za oblikovanje ugodnega podjetniškega okolja za socialna podjetja (zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev, sofinanciranje ob začetku opravljanja dejavnosti, …)

3. ukrepi spodbujanja zaposlovanja v socialnih podjetjih (aktivna politika zaposlovanja, zaposlovanje ranljivih skupin, …)

4. ukrepi za omogočanje dostopa do virov financiranja naložb v socialna podjetja za ustanavljanje in poslovanje (ugodnejši krediti, garancije, subvencije iz proračunskih virov, …)

stara sola 6

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top