Nevladnim organizacijam v Trbovljah ne bo potrebno vračati sredstev za dejavnosti, ki jih zaradi ukrepov niso mogli izvesti 

Na pobudo Občine Trbovlje je Občinski svet sprejel sklep, da nevladnim organizacijam v Trbovljah ne bo potrebno vračati sredstev za dejavnosti, ki jih zaradi vladnih ukrepov v letošnjem letu niso mogli izvesti.
Novi koronavirus je namreč v veliki meri spremenil skoraj vsa področja našega življenja. Ukrepi so se tako ali drugače dotaknili slehernega državljana, zagotovo tudi tistih, ki delujejo v nevladnih organizacijah (NVO).
Občina Trbovlje se že vrsto let ponaša z nazivi Občina po meri invalidov, Mladim prijazna občina, Prostovoljstvu prijazna občina, itd. Če dodamo še področje kulture, športa, veteranskih organizacij in splošne porabe, imamo v občini veliko število NVO, ki v letošnjem letu zaradi ukrepov povezanih s koronavirusom ni uspela v celoti izvesti svojega programa. Ukrepi so članom NVO onemogočili vaje, treninge, tekme, nastope, razstave, izvajanje socialnih programov za člane, skratka večino tistega, kar je osnovna dejavnost posamezne NVO.
To pomeni, da NVO, ki so imele v letu 2020 z Občino Trbovlje sklenjeno pogodbo o sofinanciranju dejavnosti, tako ne bo treba vračati sredstev v integralni proračun za dejavnosti, ki jih zaradi sprejetih ukrepov Vlade RS niso realizirali, bodo pa morali skleniti ustrezen aneks k pogodbi.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top