Nekaj utrinkov s pomladnih dogajanj na Kumu

V spomladanskem času nas narava na Kumu razvaja z bujnim cvetenjem sadnega drevja in barvitostjo travnikov, svežino gozda in glasnim petjem ptic. Živahno dogajanje v naravi pa se odrazi tudi na vseh, ki živimo v naravi z naravo. Kot narekuje narava, smo na Kumu že zaključili s spomladanskimi deli v sadovnjakih.

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS – Življenje traviščem smo v aprilu na kmetiji Pikl v Škofji Riži organizirali delavnico predstavitve rezi visokodebelnih sadnih dreves ter  izvedli 1. prostovoljno akcijo sajenja sadik starih sort sadnega drevja. Glede na dobro pripravo lastnika kmetije in kar nekaj pridnih rok, smo pod vodstvom strokovnjaka v sadovnjaku zelo hitro posadili 9 sadik sadnega drevja. Strokovne nasvete in pridobljeno znanje so nato pri sajenju sadik lahko uporabili tudi kmetje vključeni v projekt, katerim smo razdelili  43 sadik.

V mesecu maju bodo projektne aktivnosti namenjene košnji in paši suhih travišč. Kmetije, ki so se s podpisom sporazuma že vključile v projektne aktivnosti in so prejele opremo za postavitev pašne ograje ter za košnjo travnikov, si bodo lahko začele izposojati gorsko in nahrbtne kosilnice ter mulčer.  Organizirali bomo delavnico za postavitev pašne ograje,  hkrati pa bo potekalo tudi teoretično in praktično izobraževanje za upravljanje s kosilnico in mulčerjem, ki sta novi projektni pridobitvi KS Dobovec.

Območje Kuma v tem času s svojo ohranjeno naravo nudi obilo priložnosti za učenje o naravi v naravi. To je na strokovnem izobraževanju preizkusilo tudi 25 pedagoških delavcev, ki so na Kum prišli iz cele Slovenije.

Vsi ljubitelji narave in pohodništva vabljeni 19. maja na pohod po Kumlanskem mozaiku. Več informacij o pohodu si lahko pridobite na spletni strani Turistično razvojnega društva KP Kum Dobovec, Zavoda RS za varstvo narave ali Zasavske ljudske univerze.

 

Zapisali: Špela Volaj, KS Dobovec

Ljudmila Strahovnik, Zavod RS za varstvo narave

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top