Neformalno učenje odraslih dobiva nov pomen

Na Zasavski ljudski univerzi smo se že prvi delovni dan v novem letu razveselili obvestila, da smo bili uspešni na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Do marca 2014 bomo kot eden od izvajalcev sodelovali v projektu uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja odraslih v Sloveniji, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS. Aktivnost dopolnjuje in nadgrajuje ostale dejavnosti, ki potekajo na Zasavski ljudski univerzi, zlasti dejavnost Svetovalnega središča Zasavje, kjer nudimo pomoč odraslim, ki se vključujejo v izobraževanje.

V Sloveniji so spričevala in diplome, pridobljene skozi formalno izobraževanje, zelo pomemben dejavnik pri zaposlovanju. Vendar pa je znanje, ki ga pridobimo skozi formalno izobraževanje, le majhen kamenček v mozaiku posameznikovega znanja. Večino znanja pravzaprav pridobimo z delovnimi izkušnjami in z usposabljanjem na delovnem mestu, z različnimi prostočasnimi in prostovoljnimi aktivnostmi ter z neformalnim ali priložnostnim učenjem. Še nekaj let nazaj so ideje, da bi tako pridobljeno znanje dobilo javno priznanje, veljale kar za »znanstveno fantastiko«. Vendar         pa je priznavanje neformalno pridobljenih znanj eno od prednostnih področij v EU in tudi v Sloveniji smo v zadnjih desetih letih naredili velik korak v tej smeri. Leta 2000 je bil sprejet Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki opredeljuje sistem priznavanja neformalno pridobljenega znanja za namene pridobivanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (poklica), že več let pa je mogoče neformalno znanje uveljavljati tudi za namene nadaljnjega vključevanja v formalno izobraževanje (npr. za nadaljevanje prekinjenega izobraževanja, za spremembo smeri izobraževanja ali za nadaljevanje izobraževanja na stopnji, višji od dosežene). Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja odraslih pomeni še en korak naprej v smeri večje prožnosti in priznavanja neformalno pridobljenih znanj.

Na Zasavski ljudski univerzi bomo v projekt vključili najmanj 38 posameznikov, ki želijo dobiti sistematičen vpogled v svoje znanje in kompetence. Udeleženci projekta bodo dobili strokovno pomoč pri ugotavljanju znanja in kompetenc, pridobljenih skozi različne procese vseživljenjskega učenja, ter jih sistematično uredili v e-portfoliju. Ob zaključku bo vsak udeleženec dobil potrdilo z opisom njegovih neformalnih znanj, izkušenj in kompetenc, ki so bile ovrednotene v postopku ugotavljanja neformalno pridobljenega znanja. V potrdilu bodo nakazane tudi možnosti uporabe teh znanj bodisi za namene nadaljnjega potrjevanja (poklicna kvalifikacija), vključevanja v nadaljnje izobraževanje ali zaposlovanja. Dobili pa bodo seveda še veliko več. Identificirali bodo znanje, ki mu sami najverjetneje ne priznavajo posebnega pomena, in se  naučili ceniti lastne zmožnosti, veščine in znanje, ne glede na njihov izvor. Ozavestili bodo svoje konkurenčne prednosti in spoznali, kako jih lahko izkoristijo pri iskanju zaposlitve ali nadgradijo z novimi znanji. Vse to pa bo pripomoglo k dvigu samozavesti udeležencev projekta in njihovi večji motiviranosti za pridobivanje novih znanj.

Vse, ki bi jih zanimalo sodelovanje v takšnem projektu vabimo, da se oglasijo v Svetovalnem središču Zasavje na Zasavski ljudski univerzi ali pokličejo na tel. 03 56 31 191.

Sicer pa na Zasavski ljudski univerzi tudi v prvi polovici 2013 nudimo številne možnosti za neformalno učenje. Tako načrtujemo usposabljanja za računovodje, viličariste, maserje in socialne oskrbovalce na domu, ki omogočajo tudi pridobitev poklicih kvalifikacij.  Zelo obiskani so številni brezplačni programi, ki jih ponujamo s pomočjo projektov, financiranih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropskega socialnega sklada. V okviru projekta Neformalno izobraževanje odraslih pravkar zaključujemo vpise v 50-urne brezplačne jezikovne tečaje, še vedno pa so prosta mesta v tečajih Spodbudimo samoiniciativnost in podjetnost ter Izkoristimo možnosti digitalne tehnologije, ki bosta potekala v Zagorju. V Zagorju v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Zasavje mesečno potekajo krajše računalniške delavnice, katerih vsebine se prilagajajo potrebam udeležencev. V okviru projekta Dvig ravni pismenost pa se v teh dneh pričenjajo zadnja usposabljanja za dvig računalniške pismenosti, za katere je bilo neverjetno zanimanje. Do zaključka šolskega leta bomo izvedli še brezplačen 100-urni program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe. Ta je namenjen odraslim z nedokončano srednjo šolo, ki se želijo ponovno vključiti v redno izobraževanje. Kot pove ime programa, jim vključitev pomaga pri premagovanju različnih ovir in usvajanju znanj, ki so potrebna za ponovno vključitev v izobraževanje.

tudi letos pa bomo kot regijski koordinator sodelovali na 18. vseslovenskem festivalu učenja Teden vseživljenjskega učenja 2013, na katerem v maju in juniju skupaj s partnerji izvajalci ponudimo številne prireditve za vse radovedne in ukaželjne občane. Zato že na tem mestu vabimo k sodelovanju posameznike, ustanove, društva in podjetja, ki bi želeli svoje znanje brezplačno deliti z drugimi, da se oglasijo na Zasavski ljudski univerzi. Tudi s prizadevanji v okviru Tedna vseživljenjskega učenja postaja Zasavska regija vse bolj učeča se regija.

Valentina Uran, Zasavska ljudska univerza Trbovlje

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top