Navodila MOP-a O RAVNANJU Z ODPADNIM ZAŠČITNIM MATERIALOM in obvestilo KOMUNALE TRBOVLJE

Ministrstvo za okolje in prostor sporoča, da je potrebno odpadke oseb, ki kažejo znake bolezni koronavirus COVID-19 in njihovih morebitnih oskrbovalcev (na primer rokavice, robci, maske in druga zaščitna oprema) odložiti v plastično vrečo za smeti. Vrečko je potrebno tesno zapreti (zavezati, zalepiti), tako da raztresanje vsebine ni možno. Slednjo se nato namesti v drugo plastično vrečko, ki more biti prav tako tesno zaprta. Priporočljivo je, da se takšne vrečke odložijo v posodo za mešane komunalne odpadke (črna/zelena posoda) šele čez 72 ur. Nikakor se takšni odpadki ne odlagajo v zabojnike namenjene ločenemu zbiranju odpadkov – torej v posode za biološke odpadke, embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov, ki se po sistemu od vrat do vrat zbirajo pri uporabnikih. Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge namene, niso embalaža in zato ne sodijo v posodo za embalažo (rumene barve).

Hkrati pa JP Komunala Trbovlje obvešča, da vlažilni robčki, ki so sedaj, zaradi skrbi po osebni higieni pogosteje uporabljeni, ne spadajo v straniščno školjko.Tako kot zgoraj omenjena zaščitna oprema je potrebno tudi vlažilne robčke odlagati v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Le z upoštevanjem vseh predpisov bomo uspešni pri zaustavitvi širjenja novega koronavirusa.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top