Največ nevladnikov zaposluje v Trbovljah

V nevladnih organizacijah v zasavski regiji je bilo leta 2014 zaposlenih 54 oseb, od tega kar 49 v društvih. Največ, to je 11 nevladnih organizacij z zaposlenimi je bilo prav v občini Trbovlje, ki so skupaj zaposlovale 19 oseb. Zaposlovanje v nevladnih organizacijah pomembno prispeva k njihovi večji profesionalizaciji.

V zasavski regiji je bilo lani registriranih kar 658 nevladnih organizacij, večinoma društev. V Trbovljah jih je 182. V zasavski regiji so najbolj zastopana športna in rekreativna društva, sledijo kulturna in umetniška društva ter društva za pomoč ljudem, ugotavljajo v ZLHT Regionalnem centru NVO, podpornem okolju nevladnim organizacijam iz občin Zagorje, Litija, Hrastnik in Trbovlje.
73 % prihodkov dobijo iz drugih virov
Kljub prepričanju, da se nevladne organizacije večinoma financirajo iz občinskih sredstev, podatki kažejo, da so zasavske občine v letu 2014 prispevale le 27 odstotkov prihodkov. Največji delež proračuna je sofinanciranju programov in projektov nevladnih organizacij namenila občina Zagorje ob Savi (4,7 %), občina Trbovlje jim nameni 3,3% proračuna.

“Kar 73 odstotkov prihodkov nevladnih organizacij tako prihaja iz drugih virov, kot so donacije, članarine, dotacije evropskih in nacionalnih razpisov, prihodki iz prodaje in podobno,” pojasnjuje Klara Kržišnik, vodja ZLHT Regionalnega centra NVO.
V Trbovljah na nevladno organizacijo povprečno 3.414 evrov
Povprečno občine v zasavski regiji namenijo organizacijam 3.945 evrov oziroma 40 evrov na prebivalca. Občina Trbovlje je leta 2014 namenila povprečno 3.414 evrov na nevladno organizacijo oziroma 31,20 evrov na prebivalca. “Skrb zbuja dejstvo, da je opazen trend zmanjševanja financiranja programov nevladnih organizacij s strani večine občin zasavske regije,” dodaja Klara Kržišnik.

Nevladne organizacije iz zasavske regije so imele v letu 2014 skupaj nekaj več kot 8,6 milijona evrov prihodkov, od tega so skoraj 96 odstotkov ustvarila društva. Kljub temu je imela več kot polovica društev skromen obseg dejavnosti, saj je kar 54 odstotkov društev v letu 2014 ustvarilo le do 5.000 evrov prihodkov.
Tabela: Podatki o NVO in sofinanciranju NVO s strani občin v letu 2014

unnamed-5

unnamed-6

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top