Naj previdnost pri kurjenju prvomajskih kresov ne bo odveč!

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poziva organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo v naravnem okolju ob prvomajskih praznikih kurili kresove,

da naj upoštevajo varnostne napotke.

Ti napotki so:

  • prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
  • če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko, kovino);
  • kres mora biti ves čas pod nadzorom;
  • ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejših sunkih vetra je treba kurjenje kresa prekiniti;
  • pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi;
  • po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali zemljo).

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilce.

Naj bo druženje ob kresovih prijetno in tudi varno!

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top