Nagrada za življenjsko delo Majdi Škrinar Majdič

So dobri, so boljši, so najboljši. Zaposleni na GESŠ Trbovlje smo ponosni, ker smo vsak dan v družbi najboljših.

V četrtek, 3. 10. 2013, so bile podeljene nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. Nagrado za življenjsko delo, za področje srednjega šolstva, je prejela naša učiteljica matematike, Majda Škrinar Majdič. Vsi zaposleni in dijaki ji iskreno čestitamo!

Majda Škrinar Majdič je svojo pedagoško pot začela s poučevanjem matematike na srednji šoli v Zagorju. Pri pouku uporablja različne učne in pedagoške pristope, dijake uspešno pripravlja na tekmovanja, je uspešna mentorica mnogim študentom, pripravnikom in v oporo vsem, ki začenjajo svojo učiteljsko pot. Nagrajenka je z dušo in srcem predana pedagoškemu poklicu, je pobudnica idej, spodbujevalka in vpeljevalka novosti, ki pomembno izboljšujejo pedagoški proces. Na šoli so po njeni zaslugi zaživeli različni projekti, kakor so vodenje TV novinarskega krožka, matematični maraton, matematični vikend, dobrodelni projekt Rute in mnogi drugi dobrodelni projekti. Prav tako pripravlja in izdaja interne zbirke vzorcev pisnih nalog iz matematike. Majda Škrinar Majdič je aktivna članica skupin za pripravo poklicne mature in predsednica prve predmetne izpitne komisije za matematiko za poklicno maturo in utemeljiteljica poklicne mature iz matematike. Pedagoški lik je lik strokovnjakinje in človeka hkrati. Ima jasno izoblikovano pedagoško in socialno identiteto z visoko stopnjo empatije. Odlikujeta jo poklicna kultura in etika. Z velikim žarom se predaja strokovnem delu, v prizadevanju za kakovostnejši šolski sistem aktivno sodeluje pri preoblikovanju ali uveljavljanju novih ciljev, vsebin in postopkov. Med številnimi vrednotami, ki so jasno razvidne iz njenega delovanja, sta v ospredju vrednota enakih možnostih in vrednota dosežka. Njena odlika je spodbujanje navidezno običajnih dijakov k neobičajnim prizadevanjem. (vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top