Na višku ogrevalne sezone se obetajo nižje cene ogrevanja

Na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje je direktor Komunale Trbovlje, d. o. o. Igor Glušič med drugim predstavil predlog Gospodarskega načrta za leto 2023. Veselijo nas spodbudne novice, saj se po trenutnih napovedih že z novembrom obeta nižja cena ogrevanja, ki se bo na položnicah občank in občanov, ki se ogrevajo na daljinsko ogrevanje, odražala v mesecu decembru in januarju. Po besedah direktorja komunale pa se ponovni padec cen obeta tudi s 1. januarja 2023, kar se bo odražalo na položnicah v mesecu februarju in bo glede na današnje cene ogrevanja pomenilo pocenitev ogrevanja za najmanj 23%.

Kot že rečeno, po besedah direktorja Komunale Trbovlje Igorja Glušiča,  ki je svoj mandat nastopil septembra letos, cene ogrevanja v prihodnje ne bodo ostale tako visoke, kot so danes. Trenutna cena ogrevanja je 201,714 €/MWh brez DDV. Zaradi ukrepov optimizacije poslovanja, s katerimi podjetje postopoma blaži posledice nastale draginje, je bilo že z novembrom načrtovano znižanje cene. Zaradi dodatnih ukrepov vlade pa bo od 1. novembra 2022 do 1. januarja 2023 cena variabilnega dela toplote za gospodinjstva še nižja in sicer 184,53429 €/MWh. Za negospodinjske odjemalce bo cena  v navedenem obdobju 196,79770 €/MWh. V omenjenem obdobju je namreč podjetje še vedno vezano na prodajo električne energije po pogodbeno določeni ceni iz leta 2021 (160 €/MWh).

Od 1. januarja 2023 dalje bo cena variabilnega dela toplote za gospodinjstva ob upoštevanju zamejene cene zemeljskega plina, potrebnega za proizvodnjo toplote (73 €/MWh) 158 €/MWh. Končne cene variabilnega dela toplote za leto 2023 bodo oblikovane do konca leta 2022 v odvisnosti od razmerja cen energentov na trgih.

Kaj to pomeni za občane, ki se ogrevajo na daljinsko ogrevanje?
Kot rečeno, se bodo v kratkem obdobju cene variabilnega dela toplote za gospodinjstva znižale dvakrat. Prvič, 1. novembra 2022, kar se bo odražalo na položnicah, prejetih v decembru in drugič, 1. januarja 2023, kar se bo odražalo na položnicah, prejetih v februarju. Obe znižanji skupaj pomenita pocenitev ogrevanja oziroma cene variabilnega dela toplote za približno 23%, in to v najhladnejših zimskih mesecih, ko je ogrevalna sezona na višku in bo zato znesek na položnicah bistveno nižji, kot bi bil, če bi cena ostala takšna, kot je danes.

Še enkrat pa želimo občane spomniti na pomoč, ki jo Občina Trbovlje ponuja družinam in samskih osebam pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja. Na povezavi (KLIK) lahko preverite, ali ste upravičeni so pomoči in izpolnite ter oddate vlogo.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top