Na trboveljskem pokopališču potekajo obnovitvena dela

Javno podjetje Komunala Trbovlje d. o. o. na trboveljskem pokopališču obnavlja površine okrog glavne fontane.

V sklopu obnove dela asfaltnih in tlakovanih površin okrog glavne fontane bodo zamenjali spodnji ustroj (tampon) in asfalt v površini okrog 400 m2, na novo bodo položili tonalitne kocke okrog fontane tako, da bo sedaj kolobar nekoliko ožji zaradi manevriranja smetarskih vozil, ki pobirajo ločeno zbrane odpadke s tega dela pokopališča. Ob tem bodo zamenjali cestne robnike po obodu asfalta ob fontani, razdelili asfalt na kolobarje s tonalitnimi ploščami širine 30 cm, položenimi v armirano betonsko armirano ploščo, obnovili bodo vodovodne inštalacije za napajanje fontane in sedala klopi ob neposredni bližini glavne fontane.

Del sredstev za investicijo bo namenila Občina Trbovlje iz planiranih sredstev za obnovo javne infrastrukture, del pa bo zagotovilo JP Komunala Trbovlje iz sredstev tekočega vzdrževanja. Dela bodo zaključena do sredine oktobra.

V času pogrebnih slovesnosti bo izvajalec dela prekinil oz. se bo organiziral tako, da ne bo moteč za žalujoče (izvajanje samo ročnih del). Obiskovalcem pokopališča bo v času gradnje omogočen dostop do grobnih parcel.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top