Na GESŠ Trbovlje letos že jubilejni matematični maraton

V Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje smo v soboto, 11. oktobra 2014, že deseto leto zapored, organizirali Matematični maraton.

Potekal je od 8. do 20. ure v prostorih šole. Organiziramo ga učitelji matematike (Irena Kovač Gregorčič, Majda Škrinar Majdič, Anton Leskovšek, Aljoša Berk), za logistiko skrbi ravnateljica Jelena Keršnik, posebej pa bi se zahvalili še donatorjem in kolegom, ki so nam pomagali pri izvedbi jubilejnega, 10. matematičnega maratona.

Da se je maraton v teh letih že dobro »prijel«, dokazujejo prijave naših dijakov – vsako leto se jih prijavi več kot 100, letos pa se je prijavilo kar 163 dijakov, kar je več kot polovica vseh dijakov naše šole. Matematični maraton ni tekmovalne narave, ampak vzdržljivostne. Dijaki rešujejo matematične naloge iz snovi, obdelane v šoli. Učitelji pripravimo taksonomsko stopnjevane naloge za preverjanje znanja in pripravimo tudi pisne naloge za ocenjevanje znanja.
Med maratonom dijakom z nasveti pomagamo učitelji matematike in naši bivši dijaki, sedaj študenti (letos jih je bilo 10). Že med maratonom lahko preverijo svoje znanje s pisno nalogo, oceno na željo dijaka vpišemo v redovalnico.

Ta »trening« je tudi dobra popotnica dijakom za redno pisno nalogo. Zmagovalci maratona so vsi, ki zdržijo pri reševanju matematičnih nalog od 8. ure do 20. ure.

Letos smo imeli v popoldanskem času tudi otvoritev razstave z naslovom 70 let matematike v gimnaziji Trbovlje. Pozdravila nas je tudi sekretarka z Ministrstva za šolstvo, gospa Andreja Barle Lakota.

Menimo, da je večina dijakov pokazala precej delovne vneme in veliko motiviranost. Z njihovo zagnanostjo smo bili zelo zadovoljni, marsikdo je po urah intenzivnega dela pokazal precej napredka v znanju. Boljši dijaki so bili v pomoč šibkejšim, saj so jim ves čas intenzivno pomagali pri reševanju nalog, z nasveti so pomagali tudi študenti, ves čas smo bili na razpolago tudi učitelji.

Nekaj mnenj dijakov, udeležencev maratona:

 • Bilo je poučno, zanimivo in zabavno.
 • Veliko sem se naučila, čas je hitro minil.
 • Bilo je zelo v redu, saj smo se, upam veliko naučili, hrana pa je bila odlična.
 • Matematika je zelo težka veda, ampak matematični maraton je zakon, hrana je super!
 • Imel sem se zelo v redu in veliko sem se naučil, gotovo več, kot bi se pa sam doma.
 • Zanimivo, hitro je minilo, veliko novega znanja.
 • Sigurno so bile vaje zelo koristne in dan je nasploh bil solidno organiziran, ampak motivacija je po približno 50 % dneva res upadala.
 • Na matematični maraton sem se prijavila, ker imam rada računanje, geometrijo – vse, kar ima zvezo z matematiko. S tem maratonom sem želela poglobiti svoje znanje o matematiki.
 • Bilo mi je zelo všeč, saj so bile naloge zelo zanimive. Nekatere so bile tudi zelo težke.
 • Drugo leto se bom spet udeležila maratona in upam, da ga boste še dolgo prirejali.
 • Bilo mi je všeč, samo malo predolgo!!!
 • Bilo je super in veliko številk.
 • Moj prvi maraton je bil zelo zanimiv in zabaven ter bi ga rad ponovil.
 • To bi ponovila vsako soboto, kajti veliko smo se naučili in se pri tem tudi veliko zabavali. Lahko bi dali malce lažje KN.
 • Maraton je bil zelo zanimiv in pester, mislil sem, da se bo bolj vlekel. Bilo je veliko dobre hrane. Všeč so mi majice. Profesorjem ena velika pohvala za majice, kontrolke …

MAT M 2

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top