Na Dobovcu bo pestro!

V okviru projekta  ZDRAVILNE RASTLINE – IZ TRADICIJE V POSLOVNO PRILOŽNOST in v sodelovanju s  Turistično razvojnim društvom Krajinski park Kum Dobovec bomo od maja do septembra letos izvajali več aktivnosti, na katerih boste spoznali zdravilne rastline, ki rastejo v našem okolju, delali bomo pripravke iz njih (sušenje za čaje, tinkture, mazila, olja in sirupe), imeli strokovno ekskurzijo na zeliščno kmetijo in zeliščne vrtove, okroglo mizo o možnostih, ki jih to področje ima kot poslovna priložnost, na koncu pa bomo naredili tudi razstavo vsega, kar bomo naredili.

Področje zdravilnih rastlin postaja vedno bolj popularno: izlete v naravo izkoristimo za nabiranje, želimo si napolniti domačo lekarno z doma izdelanimi pripravki; to področje pa je lahko tudi izziv za resnejše ukvarjanje z zdravilnimi rastlinami in s tem možnost za zaposlitev ali vsaj dodatni zaslužek.           

VABILO

Vabimo vas na 1. delavnico, ki bo v četrtek, 17. maja 2012, ob 17. uri v gasilskem domu na Dobovcu. Vsebina srečanja:

-posebnosti zeliščarstva na Slovenskem

-razdelitev zdravilnih rastlin

-najpomembnejše zdravilne rastline pri nas

-katere zdravilne rastline uporabljamo pri najpogostejših obolenjih

-najnovejša spoznanja o vplivu zdravilnih rastlin na organizem

-možnosti ljubiteljskega ukvarjanja z zdravilnimi rastlinami in oblike registracije

Vse delavnice bodo za udeležence brezplačne.

Informacije na tel. 040 16 00 90 ali na e-mail: jolandag@siol.net . Priporočamo pisalo in papir. Prijavite se tudi, če se 1. delavnice ne morete udeležiti, bi se pa pridružili na naslednjih, ko bomo spoznavali rastišča, nabirali rastline in izdelovali pripravke….

Izvajalec projekta:

Birgit d.o.o. Dol pri Hrastniku

Jolanda Gobec

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v okviru LEADER pristopa in je bil izbran na javnem pozivu LAS Društva za razvoj podeželja Zasavje za nabor projektnih predlogov za izvajanje lokalne razvojne strategije v letu 2011. Partnerji v projektu so Sadjarsko društvo Hrastnik, Društvo  kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake-Mlinše-Kolovrat in Turistično razvojno društvo krajinski park Kum Dobovec.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top