Mreža nevladnih organizacij Zasavja

Sklad dela Zasavje je s projektom regionalno stičišče za nevladne organizacije zasavske regije začel v letu 2008. Kmalu za tem je sledilo nadaljevanje projekta in nastala je nova mreža – Mreža nevladnih organizacij Zasavja ali MREST.

Projekt MREST zagotavlja podporno okolje za nevladne organizacije Zasavja, oblikuje bolj kakovostne in trajnostne naravnane javne politike, krepi usposobljenost organizacij za izvajanje projektov in programov ter ozavešča ožjo in širšo javnost o ključnih vprašanjih, vlogi in pomeni nevladnih organizacij.

Sklad dela Zasavje v okviru projekta MREST:

  • skrbi za ustrezno strokovno, administrativno in tehnično podporo nevladnim organizacijam v zasavski regiji,
  • svetuje pri razpisih in pisanju projektnih predlogov,
  • nudi pomoč pri iskanju partnerjev doma in v tujini,
  • izposoja avdio vizualne pripomočke in drugo tehnično opremo,
  • omogoča različna usposabljanja,
  • nudi ugodne računovodske, finančne in druge storitve
  • informira nevladne organizacije ter ožjo in širšo javnost.

Produkt samega projekta MREST je tudi istoimensko javno glasilo, ki izhaja občasno. V mesecu juniju je izšla že 8. številka tega glasila, v kateri je glavna tema ti. socialno podjetnišvo. Več o socialnem podjetništvu pa v samem glasilu, ki je dostopen na tej povezavi .

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top