Mestni park, novo merilno mesto za spremljanje kvalitete zraka

V mestnem parku bo  postavljena nova merilna postaja za spremljanje kvalitete zraka v Občini Trbovlje. Trenutna merilna postaja se nahaja na križišču na Nasipih. To območje je bilo še posebej izpostavljeno vplivom okolja v času delovanja Termoelektrarne Trbovlje in cementarne.

ARSO sedaj merilno mesto postavlja v mestnem parku, saj je v njegovi bližini največja gostota prebivalstva v Trbovljah, hkrati pa mimo parka poteka najbolj prometna cesta v mestu. Omenjena lokacija naj bi tako prikazovala, tako vpliv prometa na okolje kot tudi goste naseljenosti.

V letu 2017 dvomesečna kampanja merjenja PM10 delcev

Sicer je ARSO že v novembru in decembru 2017 opravil merilno kampanjo onesnaženosti zraka z delci PM10 v Trbovljah. V tej kampanji so imeli v mesecih, ko so po navadi izmerjene najvišje koncentracije PM10 delcev, postavljenih pet merilnih naprav, s pomočjo katerih so želeli najti bolj primerno lokacijo merjenja onesnaženosti zraka. Merilniki so stali pri Gasilskem domu Trbovlje, stavbi Občine Trbovlje, Zdravstvenemu domu Trbovlje, OŠ Tončke Čeč in na strehi Delavskega doma Trbovlje. Glede na rezultate omenjene kampanje, ki so pokazali, da je bila mejna vrednost 50 µg/m3 na lokaciji OŠ Tončke Čeč in pri občini presežena 8-krat, pri zdravstvenem domu 6-krat, pri gasilskem domu 4-krat in pri delavskem domu 2-krat ter na stalni lokaciji – na Nasipih –  9-krat, se je Občina Trbovlje skupaj z ARSO odločila za postavitev merilne postaje v mestnem parku Trbovlje.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top