Mednarodna akreditacija Splošne bolnišnice Trbovlje

V vsakdanjih težavah, s katerimi se srečujemo v zdravstvu, v katerih je Splošna bolnišnica Trbovlje še posebej občutljiva kot ena izmed majhnih bolnišnic, pozabimo na vse dobre stvari, ki jih dosežemo in dosegamo, tako na strokovnem kot na poslovnem področju.

Eden izmed zelo pomembnih ciljev Splošne bolnišnice Trbovlje je, da bolnikom nudi kakovostne in varne zdravstvene storitve. Da ta cilj tudi res uresničujemo, pa ni dovolj, da smo v to sami prepričani, ampak je potrebna tudi potrditev s strani zunanje neodvisne inštitucije. Akreditacija pomeni postopek, kjer zunanja inštitucija presodi, kako bolnišnica izpolnjuje vnaprej pripravljene in objavljene standarde kakovosti in varnosti obravnave bolnikov. Akreditacija je zunanji pregled delovanja bolnišnice in pokriva vse dejavnosti, ki se v bolnišnici izvajajo in neposredno ali posredno vplivajo na varno in kakovostno obravnavo bolnikov. Pridobitev akreditacije pomeni uradno priznanje usposobljenosti bolnišnice za opravljanje določenih dejavnosti.

V Splošni bolnišnici Trbovlje smo se v letu 2011 odločili, da pridobimo mednarodno akreditacijo po standardih za bolnišnice. Postopek akreditacije je vodil odbor za kakovost, katerega člani so: Ana Gračner, Maja Merkun, Marko Rifel, Božica Hribar, David Slapšak, Katja Majnardi in Marina Barovič. Sam postopek pridobivanja akreditacije se je nanašal na notranje izobraževanje zaposlenih na področju kakovosti in varnosti, nato pa pridobitev zunanje inštitucije, ki bi opravila pregled bolnišnice. Za izvedbo pregleda – akreditacijo po mednarodnem standardu za bolnišnice je bila v letu 2012 izbrana firma Det Norske Veritas (DNV) iz Osla. DNV je predpresojo izvedla v januarju 2013, presojo pa sredi junija 2013. Na podlagi odzivnega poročila s korektivnimi ukrepi smo dne 23.12.2013 prejeli mednarodno akreditacijsko listino za obdobje treh let, s tem da se preverja izvajanje standardov vsako leto in da se sistem kakovosti in varnosti obravnave bolnikov nenehno izboljšuje. Po uradno dostopnih podatkih je v Slovenije akreditiranih po mednarodnih standardih le 16 zdravstvenih zavodov (od vseh zdravstvenih domov in bolnišnic) in Splošna bolnišnica Trbovlje je med njimi.

V sam sistem pridobivanja akreditacije in s tem potrjevanja, da zdravstvene storitve opravljamo varno in kvalitetno, pa so bili praktično vključeni vsi zaposleni, v samo delo pa so vložili veliko več kot pa jim narekujejo delovne obveznosti, vključili so svojo »dušo«, del sebe, zato so bili temu primerni tudi rezultati. Mogoče se občani Zasavja in tudi drugi premalo zavedamo, kaj imamo in ne bi bilo dobro, da bi to spoznali šele takrat, ko bi del tega lahko izgubili.

 

Marina Barovič, univ.dipl.ekon.

Direktorica

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top