Lokalna cesta Trbovlje – Dobovec bo, kot obljubljeno, z 20. junijem odprta za promet

Več kot 20 let je pobočje pod Kumom predstavljalo nevarnost voznikom, domačinom in pohodnikom. Občina Trbovlje je ves čas opozarjala pristojne, da je potrebno ukrepati. Po naših pritiskih na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ter družino Jakil, nam je po 20-ih letih končno uspelo pobočje urediti.

Lokalno cesto Trbovlje – Dobovec, ki je bila zaradi odstranjevanja drevja ter odpravljanja posledic žledoloma, zaprta od začetka meseca maja, bomo 20. junija 2015, odprli za promet. Hlodovino, ki je bila odstranjena, je izvajalec odpeljal, sečišče je bilo prevzeto s strani Sklada, gozdarski inšpektor pa je vzpostavil gozdni red. Cesta je tako urejena in primerna za prevoz. Prav tako smo postavili odbojne ograje. Med poletjem bodo sanirane poškodbe, ki so nastale zaradi sečnje. Občina Trbovlje je in bo zavarovala svoje premoženje in poskrbela, da bo cesta urejena.

 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste pripomogli k temu, da se je večletna problematika končno rešila in da bo cesta proti Dobovcu varna za vse, ki se po njej vozimo. Vsem tistim pa, ki so dvomili v to, da nam bo uspelo, sporočamo, da se z dobro voljo, vztrajnostjo in pogumom da priti do cilja.

 

Srečno!

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top