Letošnji občinski nagrajenci Občine Trbovlje

Častni občan

Gospod Milan Cerinšek je živel v petčlanski družini, ki jo je preživljal oče, soboslikar in pleskar. Družina se je leta 1925 preselila v Trbovlje, kjer se je leta 1937 začel učiti fotografske obrti pri mojstru Weissu. Po vojni je leta 1946 opravil mojstrski izpit iz fotografske obrti. Zaposlil se je pri rudniku kot tehniški risar, v prostem času pa je opravil še nad 2.000 prostovoljnih ur. Po okoliških vaseh je predvajal poučne filme, pisal parole, risal plakate za vse prireditve v Trbovljah, oblikoval diplome, risal karikature in še bi lahko naštevali. Leta 1949 je opravil izpit za kinooperaterja in snemalca, leta 1950 pa se je poročil z Ivico Komat, s katero imata dva otroka.

S fotoaparatom je beležil dogodke na vrtu rudniške restavracije, kabarejske predstave gledališčnikov, bil je kronist športnih dogodkov, športnih parad, izletov KD Svobode, gradnje Delavskega doma, postavitve spomenika na Trgu revolucije, prvih volitev, prvega TV-prenosa v Trbovljah, prvega avtomobila na Mrzlici in splavitve ladje Trbovlje. Deset let je bil upravnik mestnega podjetja Foto Trbovlje, od leta 1966 do upokojitve leta 1977 pa je bil zaposlen v Strojni tovarni Trbovlje kot propagandist. Po vsej Jugoslaviji je fotografiral objekte, rudnike in mehanizacijo. Po upokojitvi je še naprej dokumentiral spremembe in z aparatom posnel številne dogodke v svojem mestu.

Zahvaljujoč Milanu Cerinšku je nastal izjemen fotografski in filmski opus, urejen kronološko in tematsko. Je torej nekakšen varuh lokalne dediščine in poleg tega še donator z veliko začetnico. Na ustanovnem sestanku Muzejskega kluba Zasavskega muzeja Trbovlje (leta 2006) je Zasavskemu muzeju Trbovlje podaril prek 3000 svojih negativov. Sodeluje pri razstavah in daruje predmete, ki jih natančno opremi z vsemi podatki, kar je le še korak od inventarizacije in spremembe predmeta v muzealijo. Poleg fotografij in predmetov pa kot kredibilen sogovornik prispeva tudi zanesljiva pričevanja z različnih področij.

A fotografiranje in arhiviranje nista edina Cerinškova aduta. V devetih desetletjih v Trbovljah je svoj čas, veščine, znanje in modrost vztrajno delil tudi na drugih področjih družbenega življenja. V zadnjih letih je s svojim aktivnim sodelovanjem prispeval k oživitvi medgeneracijskega dialoga v občini na prireditvah, okroglih mizah in na razstavah. Zaradi svojega izjemnega fotografskega opusa, odnosa do kulturne dediščine, soljudi in svojega mesta je Milan Cerinšek več kot upravičen do naziva častni občan Trbovelj.

Prvojunijski nagrajenki

Komisija za občinska priznanja ter Občinski svet Občine Trbovlje sta sklenila, da se letos podelita dve prvojunijski nagradi, in sicer gospe Mariji Juraja za večletno uspešno delo na področju delovanja društev, promocije občine in ohranjanja kulturne in tehnične dediščine ter gospe Danici Hren za delo na področju razvoja socialnega varstva in uspešno vodenje Doma upokojencev Franca Salamona Trbovlje.

Marija Juraja

Marija Juraja je aktivna v raznih društvih že od svojega 18. leta. Udeleževala se je delovnih brigad in si zaradi uspešnosti pri delu pridobila naziv udarnice. Bila je sindikalna zaupnica, s svojimi sodelavci pa je po upokojitvi ohranila dobre odnose, saj vsako leto organizira srečanje.

Dve leti po upokojitvi se je kot prostovoljka in družabnica posvečala oskrbovancem Doma upokojencev Franca Salamona Trbovlje. Za delo družabnice skupin se je strokovno izpopolnila pri dr. Jožetu Ramovšu za medgeneracijsko sodelovanje. Predsednica Turističnega društva Trbovlje je neprekinjeno 15 let in je aktivno vpeta v delo vsak dan, pogosto tudi ob sobotah in nedeljah kot prostovoljka. V tem času odreja in nadzoruje delo mlajših prek javnih del. Pod njenim mentorstvom je več kot 30 mladih ljudi prejelo zaposlitev takšne vrste.

Dejavnost Turističnega društva, ki ga vodi nadvse uspešno, se je in se še kaže v projektih, kot so organizacija in izvedba devetih srečanj Žabjevaščanov, organiziranje izletov zunanjih skupin, ki obiščejo Trbovlje, vključno z vodenjem in razlago zanimivih turističnih točk, pohod z baklami na Čebine vsako leto 17. aprila s pevci in muzikanti ter z recitatorji, organizacija in izvedba prireditve Zlata vrtnica, ki je vsako leto sredi decembra kot sklepna prireditev s podelitvijo najvišjega priznanja zlate vrtnice ter več priznanj posameznikom, društvom, organizacijam itn.

Člane in še posebej člane upravnega odbora je znala vzpodbuditi za vzajemno delo v društvu. Delo in uspehi društva so vidni na številnih področjih v trboveljski občini in Zasavju. Nagrajenka je članica skupine Literarni prijatelji pri Društvu upokojencev Trbovlje, aktivna je tudi na družbenem in družabnem področju, več mandatov je sodelovala v Društvu računovodij, finančnikov in revizorjev Trbovlje, ki povezuje članstvo Trbovelj, Hrastnika in Zagorja.

Danica Hren

Danica Hren na področju socialnega varstva deluje že 34 let. Leta 1989 se je zaposlila v Domu upokojencev Franca Salamona Trbovlje na delovnem mestu socialne delavke. Bila je pobudnica za ustanovitev skupin starih za samopomoč v domu, začela je sodelovati z Inštitutom dr. Antona Trstenjaka Ljubljana. Ves čas je sodelovala pri vključevanju prostovoljcev v delo in pri javnih razpisih za sofinanciranje razvojnih in preventivnih programov na področju socialnega varstva. O dejavnosti socialnega dela, kakor tudi o življenju v domu, je redno objavljala članke v publikacijah in medijih javnega obveščanja. Z nastopom delovnega mesta direktorice (leta 1996) je še okrepila delo skupin. V letu 2000 ga je nadgradila z ustanovitvijo mreže medgeneracijskih skupin za kakovostno starost in z ustanovitvijo društva Upanje.

Ves čas svojega delovanja v domu je bila mentorica študentom socialnega dela v času pripravništva in obvezne prakse, pri raziskovalnih nalogah študentov predvsem s področja prostovoljnega dela v socialnem varstvu, ker je bil dom v Trbovljah dolgo časa edina ustanova, ki je vključevala prostovoljce.

Med njenim vodenjem je dom postal širše prepoznaven socialnovarstveni zavod z dobrimi priporočili. Je članica Upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, aktivno sodeluje v lokalnem koordinacijskem telesu za reševanje socialne problematike v občini, dva mandata je bila tudi članica Sveta krajevne skupnosti Franca Fakina. Za društva invalidov Trbovlje, Radeče in Rimske Toplice vodi in izvaja programe na nacionalni ravni na področju socialnega varstva. Poleg vseh izobraževanj je v teh letih aktivno sodelovala tudi v dveh mednarodnih projektih s področja socialnega varstva.

Priznanje širše družbene skupnosti je prejela v preteklem letu, ko so ji z Ministrstva za socialo, delo in družino ponudili in pozneje tudi poverili sanacijo Doma starejših v Preboldu. Gospa Hren je sprejela tudi ta izziv in ob obveznostih v trboveljskem domu je letos prevzela nalogo izboljšave doma v Preboldu.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top