Kumlanski travniki in sadovnjaki vabijo na ogled

Na začetku letošnjega aprila smo na projektnem podobmočju Kum v sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS – Življenje traviščem izvedli dve delavnici prikaza rezi visokodebelnih sadovnjakov.

1. aprila je delavnica potekala v vasi Čimerno, 6. aprila pa na Dobovcu. Teoretični del in demonstracijski prikaz rezi je izvedel Srečko Rajh iz Kmetijske svetovalne službe KGZS Zavoda Ptuj. Udeležba je bila zelo številčna. Mnogi udeleženci delavnice so se pod njegovim nadzorom tudi sami preskusili v obrezovanju stare jablane. Številni so pomagali z odstranjevanjem odrezanih vej, nekateri pa so našli zaposlitev z nabiranjem belega omela za domač čaj. Za slednjo rastlino je bilo tudi veliko zanimanja, saj na sadnih drevesih ni zaželena, zato nam je Srečko razložil kako pristopiti pri odstranjevanju le-te ter kako jo uporabiti, saj nič v naravi ni naš sovražnik. Delavnica je bila zelo dobrodošla, poučna in zanimiva. Po dve in pol urnem delu je sledila malica, ki nam jo je pripravil oskrbnik planinskega doma na Kumu. Podobne delavnice prikaza rezi visokodebelnih sadovnjakov so načrtovane tudi za naslednje leto, odvijajo pa se tudi na drugih območjih, kjer poteka naš projekt (Haloze in Gorjanci). Interes za njih je velik, zanimanje za njih se širi tudi izven projektnega podobmočja, zato spremljajte nove objave na spletni strani www.travisca.si in se nam pridružite na naših dogodkih v povezavi s travišči ali visokodebelnimi sadovnjaki.

Učilnica v naravi

Eden od pomembnih ciljev projekta je ozaveščanje mladih, njihovih vzgojiteljev in učiteljev ter drugih pedagoških strokovnih delavcev o vsestranskem pomenu ekstenzivnih suhih travišč in travniških sadovnjakov ter pomembnosti njihovega ohranjanja. Šole in vrtce želimo spodbuditi k aktivnemu vključevanju svojih učencev in otrok v dejavnosti usmerjene k ohranjanju le-teh, predvsem z učenjem v naravi na bližnjih travnikih in ohranjanju vsaj teh. Območje Kuma s svojo ohranjeno naravo nudi obilo možnosti za izkustveno učenje v naravi, zato bomo tudi letos za učence osnovnih šol organizirali več naravoslovnih dni.

Poziv za vključitev v izvedbene akcije projekta LIFE TO GRASSLANDS/Življenje traviščem na območju Kuma

V okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS, Življenje traviščem, je bil dne 18.4. 2017 objavljen javni poziv za vključitev zainteresiranih v izvedbene akcije projekta  na območju Kuma. Javni poziv je razdeljen v dva sklopa glede na vsebine/aktivnosti potrebne za trajnostno upravljanje suhih travišč, v okviru katerih lahko kmetijska gospodarstva, društva, občine … kandidirajo za vključitev svojih zemljišč v aktivnosti projekta (odstranjevanje zaraščenosti, ekstenzivna paša in košnja). Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Turistično razvojnega društva Krajinski park Kum Dobovec ter spletni strani projekta LIFE TO GRASSLANDS – www.travisca.si.

Pripravili:

Ljudmila Strahovnik in Sandra Zvonar

Zavod RS za varstvo narave, OE Celje

Fotografija:

Pomladitvena rez na Dolančevi jablani na Dobovcu

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top