KS KLEK: letošnje investicije uradno predane svojemu namenu

V letošnjem letu je bilo v proračunu Občine Trbovlje za obnovo dotrajanih cest izven mesta zagotovljenih rekordnih več kot 1 milijon sredstev. Del teh sredstev smo namenili tudi obnovi nekaterih cestnih odsekov v KS Klek. Pristopili smo k sanaciji plazu pod kmetijo Izlakar ter obnovi nekaterih močno poškodovanih cestnih odsekov na relaciji Klek  – Sv. Planina. 

Pred sanacijo plazu / Po sanaciji plazu

V sklopu sanacije plazu je bil odstranjen poškodovani asfalt. Saniran je bil usad pod cestiščem, izvedla se je pilotna stena z betonsko gredo ter namestila jeklena varovalna ograja. Nasuti in utrjeni so bili tamponski drobljenec, drenaža in mulda, odsek je bil na novo asfaltiran. Vrednost del sanacije plazu in prenove cestnih odsekov, ki jih je v celoti financirala Občina Trbovlje, znaša dobrih 113.000 €. Dela je izvajalo podjetje Sekopt.

Novo asfaltiran cestni odsek pod kmetijo Izlakar.

Obnovljeni cestni odseki na relaciji Klek – Sv. Planina.

Županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič in predsednik KS Klek Anton Medvešek sta nove pridobitve svojemu namenu uradno predala včeraj. Izvedene investicije so velika pridobitev za krajevno skupnost in verjamemo, da jim bodo lepo služile.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top