Korak za pomoč človeku in korak za samopomoč

Mednarodni dan starejših, dan, ki je namenjen promociji spoštovanja in skrbi za starejše. Začetek rožnatega oktobra, ki je svetovni mesec boja proti raku dojk. Svetovni dan cerebralne paralize je dan, ko se različna društva in organizacije trudijo informirati, opogumljati, združevati in pomagati. Na svetu namreč živi 17 milijonov ljudi s cerebralno paralizo. Z njimi je v različnih vlogah povezanih še 350 milijonov ljudi. Želja po izboljšanju kakovosti njihovega življenja je privedla do globalno inovativnega projekta – svetovnega dne cerebralne paralize. Dan zasavskega dobrodelnega dogodka Tek in hoja za upanje. Vse to je 1. oktober.

Europa Donna, slovensko združenje za boj proti raku dojk, povezuje več kot 2100 članic in članov v samostojni, neprofitni organizaciji civilne družbe. Njihov glavni cilj je zagotoviti vsem ženskam v Sloveniji enake možnosti in pogoje za zgodnje odkrivanje bolezni ter takojšnje učinkovito zdravje. Z njimi pa sodeluje tudi Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, ki praznuje že trideseto obletnico zavoda. Tako so se letošnje leto ponovno povezali in bodo 1. oktobra 2014 že tretjič priredili dobrodelni dogodek imenovan Tek in hoja za upanje. Prireditev bo potekala v Europarku v Zagorju ob Savi od 10. ure dalje, s startom ob 11. uri.

Cilj omenjenega dogodka je promocija zdravja, vzpostavitev enakih možnosti, socialno vključevanje, medgeneracijsko druženje, solidarnost, sprejemanje drugačnosti, opozarjanje na pomembnost zgodnje obravnave otrok z motnjami v razvoju ter medsektorsko povezovanje.

Startnine ne bo, dobrodošli pa bodo prostovoljni prispevki, ki jih bodo organizatorji namenili projektu, ki so ga poimenovali »Pomoč za samopomoč«. V omenjenem projektu bo Fundacija Jakec in čarobna lučka, z delom zbranih sredstev, skupaj z VDC Zagorje ob Savi in zasavskim društvom za cerebralno paralizo Sonček, organizirala omenjeni program »Pomoč za samopomoč«, v sklopu katerega bo v sodelovanju s strokovnimi sodelavci predstavila načine in poti, ki lahko otroke z motnjami v razvoju pripeljejo do večje samostojnosti in posledično lažjemu vključevanju v družbo. Program bo namenjen staršem, vzgojiteljem, učiteljem, zdravstvenim delavcem in ostali zainteresirani javnosti, ki je neposredno ali posredno povezana z osebami z motnjami v razvoju. Dolgoročni cilji programa so sistemske rešitve problematike zgodnje obravnave otrok s CP in njihove kontinuirane obravnave tudi v procesu staranja ter vzpostavitev sistema informiranja staršev o pomenu in možnostih zgodnje obravnave otrok z motnjami v razvoju. Kot eno izmed učinkovitih rešitev predlagajo ustrezno povezavo in usklajenost različnih sektorjev (zdravstvo, šolstvo, sociala), ustanov ipd.

Drugi del sredstev bo namenjen terapijam malega Jaka Krebsa, katerega mama je iz Trbovelj in je organizatorje dogodka povezal v prepričanju, da lahko vsak, ne glede na organizacijsko obliko, poslanstvo in delovno področje, naredi korak naprej. Korak za pomoč človeku in korak za samopomoč.
V. d. direktorice VDC Zagorje ob Savi, mag. Špela Režun pravi, da so:

»starši otrok z motnjami v razvoju pogosto prepuščeni svoji iznajdljivosti in kljub številnim društvom in drugim organizacijam težko pridejo do potrebnih informacij, kako najbolje pomagati svojim otrokom. Mnogi se ne znajdejo v zapletenem sistemu, številni se v iskanju pomoči iz takšnih ali drugačnih razlogov ne želijo izpostavljati, nekateri pa so celo prepričani, da njihovim otrokom ni pomoči in se povsem prepustijo usodi. Zato bomo letos tekli in hodili pod motom Pomoč za samopomoč, saj je pomembno, da se ne vdamo, da ostanemo osebno aktivni, saj nam v tem primeru tudi drugi lažje in z večjim interesom stopijo nasproti. Z aktivnim pristopom, sodelovanjem in povezovanjem lahko spreminjamo tudi sistem. S tem postajamo družbeno odgovorni, poleg tega pa tudi osebnostno rastemo. Družbena odgovornost je temelj človeškega nadaljnjega razvoja, naše prihodnosti.«

Vse v povezavi s 3. zasavskim tekom in hojo za upanje si lahko preberete na spletni strani www.vdc-zagorje.si in na www.facebook.com/vdczagorje.

Več o Jaku Krebsu, Fundaciji Jakec in čarobna lučka ter o njihovih dogodkih, pa na www.carobnalucka.si.

 

DSCF8050 DSCF8066

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top