Končana obnova dotrajanega odseka ceste Knezdol (proti Petek)

Z veseljem sporočamo, da smo v prejšnjem tednu končali z obnovo dotrajanega odseka ceste “Knezdol (proti Petek), v dolžini približno 140 metrov.

Obnovljeno vozišče je izvedeno v širini cca 350 cm, na notranjem robu je urejena 50 cm široka asfaltna mulda. Potek vozišča se v največji možni meri prilagaja obstoječemu poteku ceste. Skladno s prostorskimi danostmi je utrjena obojestranska makadamska bankina.

Odvodnjavanje meteornih vod je zagotovljeno s primernimi nakloni asfaltne ploskve. Vode se zbirajo v točkovnih požiralnikih in kontrolirano vodijo preko cestnega propusta. Po celotnem odseku je na novo izvedena drenaža.

knezdol2

knezdol1

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top