Klub ŠOHT obvešča: “Zopet spremembe za študente!”

Zakon za uravnoteženje javnih financ je začel veljati 31. maja 2012. Klub temu se je določilo o trajanju študija oziroma o trajanju statusa študenta začelo uporabljati s pričetkom študijskega leta 2012/2013. 

Hrastniški Klub ŠOHT zato vse študente obvešča:

Po spremembi 70. člena Zakona o visokem šolstvu lahko tako študent študira toliko časa, kot traja študijski program, pripada pa mu še eno dodatno leto. To leto lahko študent porabi za ponavljanje, prepis ali dokončanje študija (do zdaj »absolventski staž«). V tem času ima brezplačen študij tako na 1. kot 2. bolonjski stopnji. Izjema pri tem so posebne okoliščine (npr. starševstvo, daljša bolezen itd.), ko ima študent pravico do podaljšanja statusa študenta za največ eno leto. Vsi že vpisani študenti, ki pa so pravico do prepisa/ponavljanja morda že izkoristili do vključno študijskega leta 2011/2012, imajo kljub temu možnost še enega dodatnega leta za dokončanje študija.

Marko Kavzar, Študentska organizacija Hrastnik

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top