Kaj je novega v Vrtcu Trbovlje in kako bodo naši najmlajši zakorakali v septembrske dni?

Korenine predšolske vzgoje v naši občini segajo v leto 1908 z ustanovitvijo »Društva za zaščito otrok«. Samostojni vrtec je bil ustanovljen 1958, prva ravnateljica pa je bila Anka Raušl. Z razvojem družbenega sistema se je spreminjal tudi vrtec, njegovo ime in zadnja sprememba je bila 15. 5. 1997. Občinski svet je z odlokom poimenoval Vrtec Trbovlje. Vsa leta vrtec deluje v interesu otrok in potreb staršev, se prilagaja spremembam, ki jih prinaša čas, zlasti spremembam v našem neposrednem okolju. Ker je naš vrtec javen, dela po nacionalnem kurikulumu. Izvedbeni način pa je tudi delo po metodologiji Korak za korakom.

V Vrtcu Trbovlje namenjajo posebno pozornost urejenosti igrišč, hkrati pa morajo zadostiti precej strogi zakonodaji glede igral in umestitve le-teh na igrišče.

V spomladanskih mesecih so iz sredstev presežka preteklega leta (v soglasju z občino) ogradili še zadnjo neograjeno enoto – enoto Ciciban in prenovili podlogo za večje igralo. V enoti Pikapolonica so v poletnih mesecih razširili del igrišča in pripravili podlago za igralo, ki ga bodo umestili v septembru. Pod staro igralo na asfaltni površini so morali namestiti gumeno podlogo. S temi posegi so bistveno pripomogli h kvalitetnejši in varnejši igri otrok.

V enoti Barbara so namestili nove radiatorje v vseh prostorih in v enoti Mojca preuredili sanitarije za odrasle. Tako so v tej najstarejši enoti sedaj preurejene vse sanitarije.

Za najmlajše v enoti Pikapolonica so kupili nove garderobne omare in v enoti Ciciban v lastni režiji poskrbeli za pohištvo enega oddelka – izdelal ga je hišnik.

Za vse investicije in nakup opreme so namenili sredstva, ki jim jih je s proračunom dodelila Občina Trbovlje, sredstva presežka minulega leta in sponzorska sredstva. Vložek je bil okrog 47.000,00 evrov.

V počitniških mesecih so v vrtcu generalno počistili vse enote in opravili potrebna vzdrževalna dela.

Novo predšolsko leto se začne v vseh enotah Vrtca Trbovlje v ponedeljek, 3. 9. 2012. Ni določene ure prihoda, starši imajo možnost prilagoditi prihod otroku. V oddelke bodo povabljeni starši otrok, ki prvič stopajo v vrtec in je zato slovo pri vratih pretežko. Starši novo vključenih otrok so bili obveščeni o enoti, v katero je otrok vključen, v enoti pa bodo seznami z objavljenimi imeni in priimki na vratih igralnic. V vrtcu se že veselijo septembra, novih otrok, novih staršev in novih izzivov.


 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top