Kaj dokazano podaljšuje dolžino in kakovost življenja?

Kaj obenem podaljšuje dolžino in kakovost  življenja, zagotavlja boljše zdravje in boljše počutje, povečuje produktivnost in zaslužek,  povečuje kreativnost in inovativnost,  izboljšuje zaposljivost in fleksibilnost na trgu dela, zmanjšuje stopnjo kriminala in neenakosti, povečuje državljansko  aktivnost, povečuje zaupanje vase in druge, toleranco in empatijo? Odgovor na vsa vprašanja je »učenje«.

 

Zasavska ljudska univerza (ZLU) že več kot petdeset let skrbi za učenje in izobraževanje odraslih v Zasavju. Pri njih je možno dokončati osnovno šolo za odrasle, pridobiti poklic prodajalca, bolničarja, elektrikarja,  ekonomskega ali logističnega tehnika. V zadnjih letih se veliko odraslih odloči za prekvalifikacijo na področji vzgoje predšolskih otrok ali zdravstvene nege. Glede na veliko pomanjkanje delovnih mest v Zasavju marsikdo vidi priložnost za zaposlitev v novem poklicu, npr. kot medicinska sestra v Ljubljani ali tujini. Vpisi in prijave v omenjene programe že potekajo. Primere uspešnih zgodb njihovih bivših udeležencev, ki so si skozi izobraževanje izboljšali zaposlitvene možnosti, si lahko preberete na njihovi spletni strani v rubriki dobre zgodbe.

 

Odrasli pa lahko poklic pridobijo tudi na drugačen način, skozi sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij (na kratko NPK). Ta odraslim omogoča uveljavljanje znanja in izkušenj, ki so jih pridobili izven šole: pri delu, doma, pri ukvarjanju s hobiji, na različnih tečajih… Postopek pridobitve NPK je enostaven. Svetovalka na ZLU kandidatom pomaga pri zbiranju potrebnih dokumentov, s katerimi kandidati dokazujejo svoja znanja in izkušnje ter izpolnjevanje vseh predpisanih pogojev. Po zaključenem usposabljanju kandidati svoje znanje pokažejo še na izpitu pred komisijo. Vsi, ki uspešno opravijo izpit,  pridobijo za izbrani poklic certifikat NPK, ki je javno veljavna listina.

 

Jeseni 2014 bo na ZLU skozi sistem NPK možno pridobiti štiri poklice: socialni oskrbovalec na domu, maser, računovodja in pomočnik natakarja. Za kandidate bomo izvedli ustrezna usposabljanja ter jim pomagali pri pripravi dokumentacije. Za tri poklice, socialni oskrbovalec na domu, računovodja in pomočnik natakarja, bo vključitev v programe mogoča tudi preko Zavoda RS za zaposlovanje in bo za izbrane kandidate brezplačna.

 

Več informacij o programih je na voljo naprenovljeni spletni strani www.zlu-trbovlje.si in  Facebooku profilu.

 

20131216_201453

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top