Javno naznanilo

Objavljamo javno naznanilo o poteku faze oblikovanja izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo kamnoloma Retje – Plesko na območju občine Trbovlje. Izhodišča za pripravo OPPN so objavljena na povezavi

http://opn.si/Trbovlje_OPPN_Retje – Plesko.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe in predloge poda v času od 20. 10. 2020 do 20. 11. 2020.

 

javno naznanilo

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top