Javno naznanilo

Objavljamo javno naznanilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve del EUP TR-29 CU v OPN Trbovlje.. Elaborat lokacijske preveritve je objavljen na spletni strani https://www.trbovlje.si/. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe in predloge poda v času od 10. 11. 2020 do 25. 11. 2020.

Naznanilo_JR

Elaborat_LP

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top