Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade »Tončke Čeč« za leto 2017

Komisija za občinska priznanja Občine Trbovlje objavlja javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade »Tončke Čeč« za leto 2017. Nagrada Tončke Čeč se podeljuje za izjemne dosežke na kulturnem in umetniškem področju. Letno se podeli največ ena nagrada. Nagrajenec prejeme listino o podelitvi, miniaturno umetniško skulpturo, ter denarni del v višini ene minimalne plače v Republiki Sloveniji za preteklo leto v zaokroženem znesku.

Predloge za javni razpis lahko oddate občani in občanke, društva, združenja, politične stranke, krajevne skupnosti in ostale organizacije najpozneje do 16. novembra letos in sicer v zaprti kuverti na naslov: OBČINA TRBOVLJE, KOMISIJA ZA OBČINSKA PRIZNANJA, MESTNI TRG 4, 1420 TRBOVLJE S PRIPISOM: ZA JAVNI RAZPIS – NAGRADA TONČKE ČEČ – NE ODPIRAJ.

razpis-tc_2017

toncka-cec

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top