Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Knjižnice

Za direktorja knjižnice je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo, opravljen strokovni izpit, v skladu s pravilnikom, ki določa način opravljanja bibliotekarskega izpita, oziroma, če strokovnega izpita nima, ga mora opraviti v enem letu od imenovanja. Prav tako so pogoj za zasedbo delovnega mesta vodstvene izkušnje in štiri leta delovnih izkušenj na delih, ki zahtevajo univerzitetno izobrazbo.

Kandidati morajo ob prijavi priložiti tudi načrt razvoja knjižnice za obdobje petih let.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa v zaprti kuverti z označbo »razpis za direktorja Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje« na naslov: Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje.

Javni razpis je dostopen v priloženem dokumentu.

Javni razpis-direktor KTST

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top