Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij v študijskem letu 2016/2017

Občina Trbovlje objavlja Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij v študijskem letu 2016/2017. Predmet razpisa je štipendiranje izbranih štipendistov v občini Trbovlje v študijskem letu 2015/2016. Razpisanih je dvanajst (12) enoletnih štipendij, od tega dve za osebe s posebnimi potrebami.

Štipendije so namenjene rednim študentom na dodiplomskih študijskih programih z javno veljavnostjo (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi).
Vlogo za štipendijo skupaj z vsemi prilogami pošljejo kandidati v zaprti ovojnici z oznako »vloga za štipendijo – ne odpiraj«, s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. Rok za oddajo vlog je petek, 10. 10. 2016.
Dodatne informacije so v času odprtega razpisa na voljo vsak delovni dan na tel. št. 03/562-79-20, kontaktna oseba Mateja Camplin Tahirovič, e-mail: mateja.camplin@trbovlje.si.

Več o razpisu: http://www.trbovlje.si/vsebina/javni%20razpisi/24

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top