Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj

Objavljen je javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj.

Občina Trbovlje objavlja javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem na podlagi katerega bo oblikovana prednostna lista – lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na dohodek niso zavezani k plačilu varščine.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, lahko vloge dvignejo na Občini Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje in sicer vsak dan v času uradnih ur:

ponedeljek, torek, četrtek: od 8. do 11. ure in od 12. do 15. ure

sreda: od 8. do 11. ure ter od 12. do 17. ure

petek: od 8. do 11. ure ter od 12. do 13. ure

 Obrazec za prijavo na javni razpis pa je dostopen tudi na spletnih straneh Občine Trbovlje in ga lahko pridobite tukaj. 

Vloge je možno oddati do vključno srede, 10. maja 2017 v pisarni Občine Trbovlje za sprejem vlog, št. 3b, ali po pošti na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.

Za pravočasno vloženo vlogo se šteje vloga oddana v pisarni št. 3b Občine Trbovlje na dan 10. 5. 2017, prav tako se za pravočasno vloženo vlogo šteje vloga oddana na pošti s poštnim žigom 10. 5. 2017.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top