Javni razpis za direktorja JP Komunala Trbovlje

Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o.  je objavilo javni razpis za direktorja JP Komunala Trbovlje. Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki imajo najmanj univerzitetno izobrazbo s specializacijo, najmanj deset let delovne dobe, od tega dve leti na vodstvenih položajih, znajo angleško in imajo vodstvene ter organizacijske sposobnosti.

Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis in dokazila o izpolnjevanju prej navedenih pogojev. Prav tako pa morajo k prijavi priložiti tudi program strokovnega dela in razvoja podjetja za štiri leta.

Javni razpis je odprt do 30. septembra 2020. Kandidati naj pošljejo prijave na razpis priporočeno po pošti v zaprti ovojnici na naslov; Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, s pripisom »ZA RAZPIS«.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za čas trajanja mandatnega obdobja štirih let, s polnim delovnim časom.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top