JAVNA RAZGRNITEV PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN

Občane obveščamo, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 v času uradnih ur v prostorih Oddelka za okolje, prostor in gospodarske javne službe, v drugem nadstropju Občine Trbovlje, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.

Predlog modelov vrednotenja bo s 1. 10. 2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na naslovu https://www.mvn.e-prostor.gov.si/, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra do 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

  • Pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju naše občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, ali ga oddate v sprejemni pisarni občine (pisarna št. 3b v pritličju), ali skeniranega pošljite na elektronski naslov (trbovlje@trbovlje.si).
  • Ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p. p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov geodetske uprave (vrednotenje@gov.si).

 

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala v četrtek, 17. 10. 2019 od 10.00 – 13.00 v prostorih občine Litija, Jerebova ulica 14, Litija.

 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top