Javna predstavitev načrtovanega projekta Ojstro

V okviru postopnega zapiranja RTH je predvidena sanacija degradiranih površin nad nekdanjim pridobivalnim območjem rudnika do leta 2018. V okviru sanacije Občina Trbovlje pripravlja projekt Celostne ureditve območja Ojstro oziroma t.i. “območja Kipe”. Na celotnem območju so načrtovana obsežna zelena območja za šport in rekreacijo ter dodatne vsebine prostočasnih dejavnosti za prebivalce občine. Vsebine in ureditev so namenjene tudi novi turistični ponudbi Občine Trbovlje.

Javno predstavitev načrtovanega projekta bomo predstavili v sredo, 22. februarja, ob 17. uri v prostorih Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Vabljeni!

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top