iz MSS sporočajo…

Uresničevanja Jamstva za mlade pričakujemo tudi v Sloveniji

MSS je danes skupaj s Sindikatom Mladi Plus in Študentsko organizacijo Slovenije pozval k vzpostavitvi Jamstva za mlade v Sloveniji. Možnost uresničevanja tega mehanizma pa je trenutno v rokah našega ministra za delo. 

 

V Sloveniji je v zadnjem letu izjemno narasla brezposelnost mladih, ki se je dvignila za 11 odstotkov in je v decembru 2012 znašala slabih 27 odstotkov. Slovenija naj bi tako bila upravičena do črpanja sredstev iz EU sklada, ki bo namenjen državam z več kot 25-odstotno brezposelnostjo mladih. Zadnje dejanje, ki bo omogočilo črpanje teh sredstev, pa je seja Sveta EU za zaposlovanje, ki bo v četrtek, 28. februarja, in kjer se bo sprejemal priporočilo na temo jamstva za mlade. Od ministra mag. Vizjaka zato pričakujemo, da bo glasoval ZA ter nato omogočil čim prejšnjo uresničevanje programa v Sloveniji.

Gre namreč za uresničevanje Resolucije o jamstvu za mlade, ki jo je Evropski parlament sprejel januarja letos. Resolucija priporoča, da se mladim brezposelnim v 4 mesecih po nastopu brezposelnosti omogoči zaposlitev, izobraževanje oz. usposabljanje; skratka, da se uporabi mehanizem, ki bo zagotavljal, da brezposelni mladi ne bodo prepuščeni sami sebi, torej omogočal njihovo socialno vključenost ter razvoj njihovih kompetenc.

Mehanizem se je izkazal za zelo uspešnega že v nekaterih drugih EU državah (prva je bila npr. Švedska že leta 1984), ki so svoje ukrepe – torej investiranje v mlade – prilagajale tudi potrebam trga dela. Naša soseda Avstrija ja na tem področju še posebej uspešna, saj podoben program izvaja že od sredine 90-ih in ima danes eno najnižjih stopenj brezposelnosti mladih v EU (8,5%).

Povezave:
– Sporočilo po današnji (26.2.2013) novinarski konferenci na temo Jamstva za mlade.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top