Investicije in posojila Podjetniškega sklada

Slovenski podjetniški sklad – javni sklad Republike Slovenije nudi popolno finančno podporo projektom tako za mlada (mlajša od 5 let), kot zrela podjetja (starejša od 5 let) v obliki garancij, kreditov, lastniškega financiranja in posebnih spodbud.

Trenutno je odprtih šest razpisov, štiri za mlada in dva za zrela podjetja, in sicer; lastniško financiranje, garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ter semenski kapital – lastniški vstop za rast inovativnih podjetij in za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR ter 200.000 EUR.
Več na http://www.podjetniskisklad.si/razpisi.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top