Individualizacija in personalizacija pouka z uporabo IKT

V našem kolektivu OŠ Trbovlje, ki vključuje 65 strokovnih delavcev, izvajamo številne aktivnosti, s katerimi želimo izboljšati kakovost dela in popestriti ponudbo različnih dejavnosti učencem na vseh stopnjah izobraževanja. Na šoli že dolga leta skrbimo, da se vsi strokovni delavci usposabljamo za delo z informacijsko-komunikacijskotehnologijo (IKT). Zavedamo se, da je to pomembno za našo strokovno rast. Mladi IKT vsakodnevno uporabljajo, zato jim moramo slediti in jim pokazati uporabno vrednost sodobne tehnologije, ki naj ne bi služila zgolj zabavi in komunikaciji.

S pomočjo uporabe IKT smo se že leta 2005 lotili spodbujanja branja v prvem skupnem projektu z Osnovno šolo Brežice Od kakovosti k odličnosti (OKO). Naše skupno sodelovanje se je nadaljevalo z drugim projektom Berem, pišem – se učim (Simos 2), kjer so na osnovi prvega projekta že nastajala nova inovativna učna gradiva. Projekt je sofinanciran s sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS ter Evropske unije s sredstvi Evropskega socialnega sklada. Nosilec projekta je Osnovna šola Brežice, vključenih je še devet partnerskih šol. V tem šolskem letu smo lastne ideje spravili v življenje, kar pomeni, da smo gradiva objavili v skupni spletni aplikaciji ( www.simos3.si ). Razvijamo model za spodbujanje individualizacije in personalizacije pri nadarjenih učencih. Veliko pozornosti smo namenili individualizaciji pouka, medpredmetnem povezovanju in razvijanju digitalne pismenosti. Mentorici Aleksandra Doležalek in Marija Godec sta za vse učence 5. razreda oblikovali sklop Potopis – Gori doli naokoli po Sloveniji.Spretno sta povezali snov učnega načrta petih predmetov: slovenščina, matematika, družba, naravoslovje in tehnologija ter likovna vzgoja in tako dali možnost učencem, da se potrdijo vsaj na enem področju. Zdravi na pot (in nazaj) je namenjen nadarjenim učencem 9. razreda. V sklopu se združujejo vsebine učnega načrta biologije, materinščine in tujega jezika, za kar so poskrbele mentorice Katja Dragar, Sonja Princ in Klavdija Čelik.

 

Ustvarjena učna sklopa bosta poleg spoznavanja novih vsebin učence usmerila  in usposobila za drugačen način učenja, zbiranja in vrednotenja informacij ter praktično uporabo pridobljenih znanj in s tem postavila temelje vseživljenjskega učenja. Ob izvajanju projekta ali prav zaradi tega so si mentorice zastavile še en cilj – učence ne le učiti učenja s sodobno tehnologijo, ampak jih tudi učiti komunikacije in etike na svetovnem spletu.

 

Mojca Grešak, vodja šolskega tima

Foto: http://www.uber-facts.com/2013/04/the-top-5-things-most-internet-users-dont-know-about-the-internet/

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top