GZ Trbovlje predala avtomatski defibrilator v uporabo gasilcem PGD Dobovec

Povprečno v Sloveniji 5 ljudi dnevno doživi srčni zastoj. Lahko se zgodi kadarkoli, kjerkoli in komurkoli. V zadnjih letih povprečna starost posameznikov, ki doživijo to nenadno smrt močno upada in se tako pojavlja v skorajda vseh starostnih skupinah. K sreči jo lahko s hitrim nudenjem temeljnih postopkov oživljanja preprečimo.

Z napredkom tehnologije je prišlo do razvoja naprednih naprav za nudenje prve pomoči. V primeru nenadnega srčnega zastoja je glede na strokovne usmeritve poleg izvajanja temeljnih postopkov oživljanja nujno potrebna tudi zgodnja defibrilacija, v 3-5 minutah po dogodku. Izvedena zgodnja defibrilacija zviša dolgoročno možnost preživetja kar na 50 – 75 %.

Gasilci smo pogosto prvi posredovalci na mestu nesreče, še posebej v oddaljenih krajih našega mesta Dobovec, Čeče, Klek, Retje. Vse to pa so zaselki, kjer so povprečni odzivi resnično dolgi in za kakršnokoli resno oživljanje in defibrilacijo preveč oddaljeni.

Zaradi navedenega dejstva smo si v Poveljstvu Gasilske zvezi Trbovlje, v programu dela za leto 2014 zadali nakup Avtomatskega zunanjega defibrilatorja za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Dobovec. Dobovec je namreč kraj, ki ima podružnično šolo in vrtec v neposredni bližini gasilskega doma, je tudi pomembna točka na planinski poti proti Kumu. Do Dobovca reševalne ekipe v najboljših razmerah potrebujejo skorajda 15 minut. Pri tem je upoštevana zgolj nujna vožnja, ne pa tudi prepoznava stanja, klic na 112 in čas do izvoza reševalne ekipe. Iz navedenega lahko sklepate, da so možnosti preživetja ob srčnem zastoju na tej lokaciji močno zmanjšanje oz. skoraj nične.

AED – naprava Avtomatski zunanji defibrilator, ki smo ga predali gasilcem in krajanom Dobovca 24. marca 2014 v uporabo je zelo preprosta za uporabna naprava. Ko aparat aktiviramo nas ta po korakih z glasovnimi napotki jasno usmerja , kaj moramo storiti. Naprava je izdelana tako , da jo lahko uporabljajo laiki brez medicinskega predznanja. Glasovni napotki v slovenskem jeziku vodijo uporabnika skozi celoten postopek reševanja. Če AED ugotovi, da sunek pri oživljanju ni potreben, ga ne bo pustil izvesti. Omenjeni defibrilator je danes nameščen na objekt gasilskega doma, ki je lociran v središču kraja, v neposredni bližini šole in vrtca, na voljo pa je tudi ekipi Prostovoljnega gasilskega društva Dobovec v primeru intervenciji. ( aparat je mobilen ).

Vrednost naprave skupaj s pripadajočo tipizirano omarico za zunanjo montažo je okvirno 2300 €.

Kot rečeno je Projekt potekal pod okriljem Gasilske zveze Trbovlje, PGD Dobovec, krajanov Dobovca, občine Trbovlje – Civilne zaščite, Zavarovalnice Triglav – Območne enote Trbovlje, ima pa tudi polno podporo Območnega združenja Rdečega križa Trbovlje in AED skupine Zasavje.

Posebna zahvala in vzpodbuda za opravljeno in nadaljevanje projekta še za napravo za PGD Klek in PGD Čeče pa gre iniciatorju projekta mojemu pomočniku ki je pomočnik poveljnika za Prvo pomoč pri GZ Trbovlje Roku Janežiču.

V imenu Gasilske zveze Trbovlje in svojem imenu se vsem še enkrat zahvaljujemo za pomoč pri nakupu naprave.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top