Gradilo se bo!

Pločnik za naše malčke in njihove starše

Dolgo časa smo prejemali pritožbe občanov, mamic z otroki ter vseh drugih uporabnikov Vrtca Pikapolonica glede poti do vrtca mimo zdravstvenega doma. Rekonstrukcija cestnega odseka v skupni dolžini 250 metrov vse do vrtca Pikapolonica predvideva: razširitev cestišča, obnovo in novogradnjo vseh komunalnih vodov, obnovo cestnega telesa z zaključnim slojem, dograditev hodnika za pešce, izvedbo parkirišč, novogradnjo javne razsvetljave, delno obnovo hudourniškega vodo-toka Loke in ureditev vseh površin na tem območju. Z gradnjo bomo pričeli predvidoma v drugi polovici leta.

Nova stanovanja in podoba nekdanjega vrtca

Zasebni investitor želi objekt opuščenega vrtca pri IBT preurediti v nova stanovanja. Na Oddelku za okolje in prostor Občine Trbovlje trenutno pripravljajo vse potrebne dokumente za spremembo namembnosti.

Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema

Verjetno ste opazili, da se na različnih lokacijah po Trbovljah odvijajo gradbena dela. V teku je namreč izgradnja sekundarnega kanalizacijskega sistema – v mestu in okolici Trbovelj. Od 24-ih različnih projektov je trenutno izvedeno 20 predvidenih novogradenj. Trenutno se izvajajo zaključna gradbena dela. To pomeni asfaltiranje cestnih površin, pod katerimi potekajo trase sekundarnih kolektorjev. Vrednost celotne investicije je okoli 2,6 mio evrov, od tega približno 15 % prispeva Občina Trbovlje, za preostanek pa smo pridobili evropska sredstva.

V mestnem parku bodo kmalu javne sanitarije

V izdelavi je projektna dokumentacija za izvedbo predvidenega javnega WC-ja v mestnem parku v Trbovljah, ki bo lociran v preurejeni trafo postaji v parku.

Cesta v smeri Gabrskega

V teku je nadaljevanje del rekonstrukcije državne regionalne ceste Prebold – Trbovlje – Zgornje Gabrsko. Gradbena dela trenutno potekajo na zgornjem delu državne ceste od križišča pokopališče v smeri proti Podmeji. Vrednost investicije je 713.000 evrov, od tega prispeva Občina Trbovlje 214.000 evrov, ostalo Ministrstvo za promet.

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top