Govorke OŠ Tončke Čeč Trbovlje na slovenskih osnovnošolskih debatnih turnirjih

V organizaciji Zavoda za kulturo dialoga ZA IN PROTI že vrsto let potekajo tudi debatni turnirji med slovenskimi osnovnošolci. Debatni turnirji so na osnovnošolski in srednješolski ravni organizirani enkrat mesečno od oktobra do aprila. Vsak debatni klub se sam odloči, na koliko turnirjih bo sodeloval. Lahko se sodeluje na vseh ali le na dveh ali treh. V marcu oz. aprilu se odvija državni turnir. Teme, o katerih se bo debatiralo in debatne trditve, pripravi Za in proti, zavod za kulturo dialoga v dogovoru z mentorji in mentoricami debatnih klubov. Na vsakem debatnem turnirju je drugačna debatna trditev, večina debaterjev debatira v slovenskem jeziku, izjema je mednarodni osnovnošolski debatni turnir, takrat debatirajo v angleščini. (povzeto s spletne strani: http://www.zainproti.com)

Izobraževalna debata je uravnoteženo strukturiran komunikacijski dogodek o pomembni temi, v kateri se soočita dve nasprotujoči si strani in poskušata prepričati publiko/sodnike. Debata je proces, ne enkraten zaključen dogodek. Debato kot tekmovalno disciplino v taki ali drugačni obliki pozna skoraj polovica držav na svetu in je lahko organizirana v okviru različnih mladinskih organizacij kot obšolska dejavnost, kot del izbirnega rednega šolskega programa ali kot interesna dejavnost/krožek. Vedno bolj se debata uveljavlja tudi kot aktivna metoda pri poučevanju različnih predmetov.

Potek debate ima jasno formo. Vsaka stran v debati, ena, ki trditev zagovarja in druga, ki jo zavrača, imata enako možnost, da predstavita ekipna stališča. To pomeni, da ne glede na to, o katerem debatnem formatu govorimo, ima vsaka stran na razpolago prav toliko časa kot druga stran. Vsaka debata ima naprej določeno debatno trditev, o kateri se debatira. Ena stran tako predstavi argumente, ki trditev zagovarjajo, druga stran pa predstavlja argumente, ki trditev zavračajo in zavračajo argumente zagovorniške strani. Skratka vsaka skupina predstavlja različne poglede, drugačne argumente in izhaja iz različnih predpostavk. Obe ekipi tudi zavračata argumente nasprotne strani, vzpostavi se ti. točka spora (trk), kar je jedro, bistvo debate. Tako debaterji zelo natančno analizirajo argumente nasprotne strani, iščejo napake v sklepanju, predstavljajo drugačne podpore … skratka, uporabljajo vse možne tehnike argumentacije in logike. Sodnike poskušajo prepričati, da so njihovi argumenti boljši. Tako sodniki na osnovi različnih kriterijev, najodločilnejši je argumentacija, odločijo, kdo je zmagovalec v posamezni debati. Kadar se uporablja debata v razredu kot učno metodo pri podajanju nove snovi, prevzame vlogo sodnika učitelj, lahko pa tudi ostali učenci in učenke. Debata spodbuja in razvija kritično mišljenje, argumentacijske sposobnosti in veščine javnega nastopanja. Metoda debate je odlična za pridobivanje novega znanja in usposablja mlade za timsko delo. Na ta način se učijo, kako najti rešitve za različne probleme sodobne družbe.

V OŠ Tončke Čeč Trbovlje je pred tremi leti debatni klub uvedla učiteljica Gabi Jurak Čakš in v letošnjem šolskem letu ekipa Vijolic (Klara Gostej, Amra Mešić in Nina Rožanc) žanje uspeh za uspehom.

Udeležile so se vseh debatnih turnirjev, ki so se doslej pripravljali na osnovnošolski ravni. 1. je bil v Žalcu, 2. v Domžalah, 3. v Lendavi in 4. v Mariboru.

Turnirja se je udeležilo 40 ekip iz naslednjih šol: OŠ Žužemberk, OŠ Laško, OŠ Maksa Pečarja Ljubljana, OŠ Šempeter pri Gorici, OŠ Rodica Domžale, OŠ Vincenta Perka Domžale, OŠ Žalec, OŠ Dobova, OŠ Marjana Nemca Radeče, OŠ Toneta Čufarja Maribor, OŠ Žirovnica, OŠ Domžale, Dvojezična osnovna šola Lendava, OŠ Angela Besednjaka Maribor, III. osnovna šola Murska Sobota, OŠ Komen, OŠ Tončke Čeč Trbovlje.

Vse ekipe so debatirale v treh debatnih krogih (debatna trditev: »Prepovejmo pitje alkohola na javnih površinah.«), nato sta se najboljši ekipi pomerili v finalu.

V soboto, 8. decembra 2012, so bile za celotno Slovenijo napovedane izjemne snežne razmere, tako smo se odločili, da z učenkami tega dne ne bomo šli na debatni turnir v Lendavi. Ekipa Vijolic pa je bila nepopustljiva in samoiniciativno nagovorila starše, da so jih odpeljali in jim omogočili udeležbo tudi na 3. turnirju v Dvojezični osnovni šoli Lendava.

Izjemen pa je bil 4. OSNOVNOŠOLSKI DEBATNI TURNIR v soboto, 26. januarja 2013, v OŠ Toneta Čufarja Maribor. Debaterske ekipe so bile pripravljene na debatno trditev: »V osnovnih šolah bi ličenje morali prepovedati vsem učenkam in učencem.«

ISKRENE ČESTITKE!

mentorica Urša Bajda

http://www.os-toncke-cec.si/

Vir: http://www.zainproti.com/

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top