Geografinja, bodoča podjetnica? Zakaj pa ne!

»Bodi priden, hodi v šolo in doštudiraj, saj boš tako lahko dobil dobro plačano službo in boš preskrbljen za vse življenje«, le kdo se ne spomni mantre naših staršev, starih staršev in učiteljev. In mnogim so se te besede vtisnile v srce, ter smo jim sledili.«

Kot odličnjakinja sem se torej vpisala na gimnazijo, nato uspešno zaključila študij geografije v Ljubljani in se že kar videla nekje v državni službi. Kar se je tedaj zdel uspešen recept za zaposlitev pa v današnjih časih žal ne drži več. Mladi izobraženi ljudje se moramo prilagoditi trenutnim razmeram na trgu dela, kjer je vse manj »tradicionalnih služb« in vse več fleksibilnega načina dela, kamor spada tudi podjetništvo.

Uspešno podjetniško zgodbo pa je težko ustvariti. Statistika pravi, da 9 od 10 podjetij propade, zato v podjetništvo ne smemo vstopiti naivno. Potrebnega je veliko truda, odrekanja in navsezadnje tudi sreče, da uspemo, predvsem pa je potreben pogum, da naredimo prvi korak. Marsikdo, ki se je želel lotiti podjetništva si je zastavljal naslednja vprašanja. Ali je moja ideja dovolj dobra? Imam dovolj znanja? Bom znal prodati? Kaj, če ne uspem? Ta ista vprašanja in misli o ustanovitvi lastnega podjetja so začela rojiti tudi po moji glavi, ko sem kot brezposelna oseba že nekaj mesecev iskala zaposlitev in bila pri tem neuspešna. Priložnost se mi je ponudila nekega majskega dne, ko sem na spletni strani Regionalnega centra za razvoj zasledila javni razpis za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013. Razpis je bil namenjen brezposelnim izobraženim osebam, mlajšim od 35 let, ki imajo že izoblikovano podjetniško idejo. Takoj sem se prijavila in bila po uspešno opravljenem razgovoru tudi sprejeta.

Danes sem ena od 10 udeležencev že 3. skupine Podjetno v svet podjetništva 2013 Zasavje, kjer razvijam svojo podjetniško idejo. Moja ideja temelji na delu, ki sem ga opravljala v zadnji službi na raziskovalnem inštitutu, kjer sem se med drugim ukvarjala s pridobivanjem nepovratnih sredstev iz naslova javnih razpisov. Inštitut je ta sredstva potreboval za uspešno izvedbo zastavljenih raziskovalnih projektov. Že takrat sem ugotovila, da je zelo težko pripraviti kvaliteten projekt, ki bi ustrezal tako ciljem in viziji podjetja kot tudi ciljem javnega razpisa. Še težje se je znajti pri izpolnjevanju in prilaganju različnih obrazcev in dokumentov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

V Sloveniji je veliko manjših podjetij, nevladnih organizacij in celo kmetov, ki se ukvarjajo s podobnimi težavami. Zato sem se odločila, da jim v okviru moje podjetniške ideje ponudim storitev v obliki pomoči pri iskanju ustreznih razpisov, pripravi projektov, izpolnjevanju razpisne dokumentacije, administrativnem vodenju projektov, in poročanju sofinancerjem. Kajti le kvalitetni projekti in uspešne prijave na razpise so zagotovilo za pridobitev nepovratnih sredstev, ki bodo podjetjem, organizacijam in kmetom lahko zagotovila hitrejšo rast oziroma razvoj.

Od udeležbe v operaciji Podjetno v svet podjetništva pričakujem nova znanja in veščine na področju podjetništva, trženja, računovodstva in uporabe spletnih orodij, predvsem pa veliko kontaktov, uporabnih nasvetov, spodbud in pa konstruktivne kritike s strani mentorjev. Predvsem pa verjamem, da je zame udeležba v operaciji Podjetno v svet podjetništva 2013 edinstvena priložnost, ki mi lahko zelo olajša vstop v zahteven podjetniški svet.

Mirela_Cehic

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top