Finančne spodbude Eko sklada za gospodinjstva z nizkimi dohodki

Eko sklad je objavil razpis za gospodinjstva z nizkimi dohodki, s katerim želijo  z nepovratnimi finančnimi spodbudami socialno šibkim občanom ki bivajo v gospodinjstvih z nizkimi prihodki pomagati pri investicijah s katerimi se bo dvignila energetska učinkovitost eno- ali dvostanovanjskih stavb na celotnem območju Republike Slovenije.

Med investicije spadajo tudi:

  • Toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru;
  • toplotna izolacija fasade;
  • vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat;
  • zamenjava sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije;
  • zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko;
  • vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Višina spodbude znaša 100% upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 9.620 EUR z DDV za izvedbo enega ali kombinacijo izbranih ukrepov oz. 15.000 EUR z DDV, če se spodbuda dodeli izključno za izvedbo ukrepa toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru skupaj z menjavo strešne kritine.

Več informacij na povezavi: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/2-javni-poziv-zero500-2 

© 2015 Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

Scroll to top